Springzaad programma ‘Ons Groene Schoolplein’ erkend door landelijke Gezonde Scholenaanpak

Ons Groene Schoolplein  ‘Ons Groene Schoolplein’ is de website en werkmethode over het educatieve gebruik van het groene schoolplein. Ooit ontwikkeld vanuit het Fonds1818 project, in Zuid Holland…

#84 | Verslagje excursie Bergen op Zoom en Kortrijk

Eindelijk weer op excursie, we pakten het goede moment! Petra Wevers (regioconsulente West-Brabant) en Pjotr Timmerman (SZ bestuur) namen het initiatief voor een bezoek aan twee bijzondere schoolplein…

#84 | Uit het bestuur – Winterverwondertijd

Meer dan ooit is het nu de tijd om met de kinderen mee het perspectief te veranderen, op de knieën te gaan, verwonderd te kijken naar wat de winter tovert op blad en hout en mos en steen… O…

#84 | Over verwondering, ontmoeting en een dag voor Kees Both in maart 2022

“Als ik enige invloed zou hebben op de goede fee, waarvan men zegt dat deze toeziet op de ontwikkeling en vorming van alle kinderen, dan zou ik haar vragen om aan elk kind in de wereld een besef van v…

Excursie Bergen op Zoom en Kortrijk, 30 oktober 2021

Op initiatief van en met dank aan Petra Wevers – KrachtigBuiten (regionaal consulente West-Brabant) 9.00 uur  –  10.15 uur ontvangst met koffie/thee en koek School-Oost in Be…

In memoriam Kees Both

In de 20 jaar dat Springzaad bestaat was Kees Both ons fundament. Kees onderhield brede internationale contacten en was een wandelende encyclopedie op het gebied van onderzoek naar ‘leren en leven in …