Hier verschijnt al het nieuws over Groeneschoolpleinen

Groene schoolpleinen in beeld

Het Springzaad ideeënkoffertje met 30 fotocollages van inspirerende speelnatuur heeft vele jaren goede diensten gedaan bij het cocreatieve ontwerpen van speelnatuur. De laatste jaren is steeds vaker de vraag gerezen naar een vergelijkbare verzameling van inspirerende thematische fotocollages, die speciaal voor gebruik bij schoolpleinprojecten afgestemd is. De nieuwe inspiratiemap met 23 A3-fotocollages is nu klaar.

Het Springzaad expertisenetwerk Groene schoolpleinen heeft het initiatief genomen, om de nieuwe collages te ontwikkelen. Uit de enorme schat aan foto’s, bijeen gedragen in vele jaren excursies, studiedagen en projecten bij scholen in Nederland, maar ook daar buiten is een keuze gemaakt en zijn 23 thema’s gegroepeerd.
Bij de financiering van de voorbereidende werkzaamheden zijn verschillende organisaties betrokken, onder andere het FondsNME en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Bij de uiteindelijke productie van de inspiratiemap worden we ondersteund door het expertisecentrum Groene School.
Machteld Klees heeft de vormgeving verzorgd in samenwerking met Maike Nelissen van het Springzaad expertisenetwerk Groene Schoolpleinen.

Prijs € 80,- incl 9% BTW, porto en verpakking/ verzending naar Nederland

Lees verder

Samen met haar groene partners heeft provincie Overijssel de ambitie om alle schoolpleinen in Overijssel in 2025 te vergroenen. Stichting Springzaad, Natuur en Milieu Overijssel en IVN Overijssel willen de komende jaren samen met de provincie en andere partners scholen ondersteunen in dit proces. Ziet u ook mogelijkheden om een steentje bij te dragen? Graag! Op deze website kunt u meer lezen over de projectvorderingen en over goede praktijkvoorbeelden. En hier alvast een leuk filmpje  ter inspiratie!!

In het kader van het programma Jong Leren Eten (gefinancieerd door o.m. het Ministerie van LNV) hebben Marianne van Lier en Willy Leufgen in 2017 / 2018 onder de titel Jong leren moestuinieren” een onderzoek uitgevoerd naar de geschiedenis, de groeiende bandbreedte aan locaties, vorm, inhoud en perspectieven van kindermoestuintjes in Nederland. Zie hier het eindrapport van dit onderzoek. Voor het onderwijs is een kleurrijke brochure te downloaden, met tips hoe zo’n kindermoestuin op het schoolplein succesvol kan worden, ook op langere termijn. 

Kennis- en inspiratiemiddag, 12 april 2018 in Amsterdam

Tijd: 12-17 uur

Prijs 35,- euro inclusief lunch

Organisatie: ANMEC 

Voor aanmelding en nadere informatie kijk op de website van het ANMEC

Met een bijzonder afwisselende en boeiende groep van 22 deelnemers, afkomstig uit alle delen van Nederland en Vlaanderen en actief in alle werkvelden die betrokken zijn bij groene schoolpleinen (onderwijs, ontwerp/aanleg en beheer / pedagogen / gezondheidszorg / regionale consulenten Springzaad), hebben we ons door Antje Schwabersberger (ontwerpster), Manfred Dietzen en Ulf Schröder (Grün macht Schule) mee laten nemen naar vele geslaagde en vaak al lang bestaande voorbeelden van groene schoolpleinen/kinderopvang in Berlijn. Maar we bezochten ook speelstraten, schooltuiintjes en avontuurlijke speeltuinen, Het boeiendste was steeds weer te zien hoe fijn de kinderen er speelden!