Tot ons grote verdriet ontvingen we deze week het bericht van het overlijden van Johan Geerdink. Ineens is Johan er niet meer, het klinkt onwerkelijk, hij was er bij vanaf het begin van Springzaad, een enthousiaste bouwer, aanlegger en  plannenmaker. Johan was een inspiratiebron voor velen en een deler van zijn ervaring en kennis met collega’s. Wat voor drukte of heisa er ook was, hij bleef de rust zelve, relativerend en humorvol. 

Johan was zo betrokken, zo toegankelijk, zo vriendelijk… een prachtkerel. Het is heel jammer dat we niet meer samen met hem op kunnen trekken. Hij was enorm gedreven en ondanks zijn melding dat hij het rustig aan ging doen, bleef hij toch plannen maken. Gelukkig laat hij met de Tuinen van Geerdink een mooi bedrijf achter.

Johan ging in 2015 mee op de studiereis die we vanuit Springzaad maakten naar Zuid Duitsland om daar de projecten van Reinhard Witt te zien. Veel van de collagefoto’s zijn gemaakt tijdens deze reis.  Tijdens deze reis werd jarige Johan gehuldigd met een bloemenkrans. Afgelopen najaar was er voor de netwerken van Wilde Weelde en Springzaad nog een grote excursie georganiseerd langs zijn projecten, die eindigde op zijn eigen terrein. Hij was toen al ziek en het was een prachtdag om samen met hem zijn manier van werken te zien, ervaringen te delen en erover te spreken met elkaar. Twee weken geleden gaven velen nog gehoor aan de oproep “stuur nog een kaartje, dan bereikt jouw verhaal Johan nog”. Johan was erg blij met deze kaartjes.. 

Nu laten we bij het afscheid nemen van Johan onze verhalen en herinneringen achter voor zijn dierbare achterblijvers. Die moeten het voortaan doen met de verhalen en herinneringen aan een pracht mens.  

Johan heeft tijdens zijn leven gezaaid en geplant. Zijn levenswerk is het waard om te koesteren en voort zetten,  zowel in familie-, werk-  als  vrienden- en collega kring. Steun en vind elkaar en ga door….

Namens Stichting Springzaad wensen we vooral Maria, kinderen en kleinkinderen en alle medewerkers van de Tuinen van Geerdink alle sterkte toe.

Johan Geerdink

De leerlingen van de leerlingenraad en de schoolgidsen van Sint Jozefschool in Lemmer (Friesland) kregen een eigen exemplaar van de kersverse Springzaad Inspiratiemap als hulpmiddel voor hun aankomend vergroeningsproject “overhandigd” door Heilien Tonckens van Stichting Springzaad, maar ze moesten er wel wat voor doen. De map was verstopt in het groene gebied waar in de toekomst hun schoolplein mee uitgebreid zal worden. Op het huidige, steense schoolplein zou het te makkelijk te vinden zijn…. Dit leverde een spannende zoektocht op. Het filmpje is gemaakt door Wes een leerling van groep 6.

Noordhoek Sint Jozefschool

Sint Jozefschool aan de slag met Inspiratiemap Groene Schoolpleinen

De Sint Jozefschool in Noordhoek (Noord Brabant) ontving de Inspiratiemap Groene Schoolpleinen uit handen van Springzaad-consulent Petra Wevers. Zij kwam met een kruiwagen met Buddleja, bloemenzaad en de map het plein op, om samen met de kinderen de struik te planten en de vlinderbloemen te zaaien.

Tweedaagse Kennismaking groene pleinen

Het is een uitdaging om speelnatuur op een schoolplein te realiseren. Steeds vaker krijgen hoveniers de vraag om daaraan mee te werken, maar wat is een groen schoolplein eigenlijk? Hoe ziet dat eruit, wat komt erbij kijken en hoe pak je dat aan? Stichting Springzaad biedt een compacte, prak­tische 2-daagse cursus aan waarin deze vragen beantwoord worden. Deze cursus is bedoeld voor hoveniers en anderen die graag een goed beeld willen krijgen van wat er bij een groen schoolplein komt kijken.

Dit komt aan bod:

  • Wat is precies een groen schoolplein, hoe ziet het er uit en hoe wordt er gespeeld? Wat maakt het verschil met een gewoon plein?
  • Waar houd ik rekening mee bij het ontwerp?
  • Welke beplanting is geschikt?
  • Hoe zit dat met onderhoud en speelerosie?
  • Water op het plein. Hoe pas ik dat in? Aan welke eisen moet dat voldoen?
  • Wat betekent een groen schoolplein voor klimaatadaptatie?
  • Waar moet ik rekening mee houden als het plein ook gebruikt gaat worden in de lessen?
  • Welke veiligheidseisen worden er gesteld? Hoe ga ik daarmee om?
  • Excursies naar enkele inspirerende speelpleinen, zo worden theorie en praktijk gekoppeld.

 Praktische gegevens

Voor wie: hoveniers die aan de uitvoering van groene school­pleinen mee willen werken.

Door wie:

Beiden ervaren ontwerper en uitvoerder speelnatuur

Locatie: N.t.b., in Zwolle

Data: maandag 5 en 26 oktober 2020 van 9.00 – 17.00 uur

Investering: € 425,- (ex btw), Partners van Springzaad € 375,- (ex btw). incl. lunch, koffie, thee.

Opgave: info@springzaad.nl

Meld je nu vrijblijvend aan

Groene schoolpleinen in beeld

Het Springzaad ideeënkoffertje met 30 fotocollages van inspirerende speelnatuur heeft vele jaren goede diensten gedaan bij het cocreatieve ontwerpen van speelnatuur. De laatste jaren is steeds vaker de vraag gerezen naar een vergelijkbare verzameling van inspirerende thematische fotocollages, die speciaal voor gebruik bij schoolpleinprojecten afgestemd is. De nieuwe inspiratiemap met 23 A3-fotocollages is nu klaar.

Het Springzaad expertisenetwerk Groene schoolpleinen heeft het initiatief genomen, om de nieuwe collages te ontwikkelen. Uit de enorme schat aan foto’s, bijeen gedragen in vele jaren excursies, studiedagen en projecten bij scholen in Nederland, maar ook daar buiten is een keuze gemaakt en zijn 23 thema’s gegroepeerd.
Bij de financiering van de voorbereidende werkzaamheden zijn verschillende organisaties betrokken, onder andere het FondsNME en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Bij de uiteindelijke productie van de inspiratiemap worden we ondersteund door het expertisecentrum Groene School.
Machteld Klees heeft de vormgeving verzorgd in samenwerking met Maike Nelissen van het Springzaad expertisenetwerk Groene Schoolpleinen.

Prijs € 80,- incl 9% BTW, porto en verpakking/ verzending naar Nederland

Lees verder