Ja, een feest………voor grote mensen of een kinderfeest. Gaan wij niet voor al onze speelnatuur op zoek naar het kind in ons zelf? Dan is het toch écht een feest als we dat jong en oud in ons zelf vinden tijdens het spel.
Geen lezingen of workshop of wat dan ook, maar samen spelen op het strand en zandkastelen bouwen. Dat is pas een feest!  

Samen met jullie al spelend vieren, dat we al 20 jaar anderen en ons zelf uitdagen te blijven spelen, ook tijdens het werk. Wij zorgen voor een feestelijke aankleding en samen maken wij het feest. Kijk, de eerste taart is al gebakken. Kom ook en maak het mee!

Aart Staartje vertelt je wat je allemaal mee moet nemen!

Wil je er écht een feest van maken en de afterparty niet missen? Boek dan een kamer in het Zeehuis.


Op de natuurspeelplaats van basisschool Het SchatRijk (Zaandijk) is onlangs het eerste vignet ‘Groene Schoolpleinen’ geplaatst. 
Directeur Marc van de Geer: “Dit vignet laat zien dat ons groene schoolplein echt de moeite waard is. In de afgelopen jaren hebben we steeds mooie onderdelen toegevoegd, zoals de paddenpoel, waterspeelplaats, leemoven, insectenhotel en moestuin. Die maken allemaal onderdeel uit van onze rijke leeromgeving. We hebben nog genoeg wensen, dus voorlopig zijn we nog niet klaar, maar de kinderen kunnen hier nu al heerlijk spelen en met allerlei aspecten van de natuur in aanraking komen. De speelplaats wordt ook steeds meer gebruikt voor onze buitenlessen. Mooi toch? We zijn er super trots op dat Springzaad ons dit vignet heeft toegekend!”

Heeft jouw school ook zo’n mooi groen schoolplein dat het vignet verdient? Lees HIER hoe je het vignet aanvraagt en wat de kosten daarvan zijn.
Fotoimpressie ‘Groene schoolpleinen’ van EBS Het SchatRijk, Zaandam

door: Annemiek Bongers

Springzaad maakt samen met atelier Ondertussen (Annemiek Bongers) en Speelnatuur (Suzanne van Ginneken) een online cursus ‘Beheer voor Groene Schoolpleinen’. 

Een cursus beheer is nodig omdat de ervaring leert dat scholen het lastig vinden om het beheer van het groene schoolplein aan te pakken. Door het intensieve gebruik van de kinderen en het onvoldoende natuurgericht onderhoud ontwikkelt de beplanting en daarmee het natuurlijke geheel zich onvoldoende. Er zijn al een aantal scholen die vanwege het niet weten te beheren van het schoolplein dat plein weer gaan verharden. En dat is zonde!

Een keuze van een online cursus is ontstaan tijdens de Corona lockdown en sluit aan bij de ontwikkeling van e-learning. De cursus bestaat uit opgenomen lessen, die iedereen op zijn eigen tijd kan bekijken. De cursus wordt afgerond met een Q&A, waarbij experts aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en er ruimte is om ervaringen met elkaar te delen. 

Voor het bepalen van de inhoud is er 11 mei jl een brainstorm binnen Springzaad gehouden. Daaruit zijn drie belangrijke hoofdthema’s naar voren gekomen. 

 • Wat moet er gebeuren? 
 • Het groen, wat en hoe? 
 • Hoe regel je het?

Binnen de thema’s zijn er verschillende onderwerpen die worden uitgewerkt.

De cursus is volop in ontwikkeling. Op dit moment zijn wij op zoek naar duidelijke voorbeelden en experts met de interessante verhalen. Dus als je een interessant verhaal hebt of een duidelijk voorbeeld, mail naar info@springzaad.nl of direct naar annemiek@atelierondertussen.nl 

Lange dagen, dus lekker lang genieten van het buiten kunnen zijn bij licht, in de tuin, op een balkon, in het park of op een terrasje. De heerlijke geuren van bloeiende acaciabomen, vlierbloesem, hondsroos en andere bloemen die je opsnuift tijdens een wandeling of een fietstochtje. Bloeiende bermen, fluitende vogels, juni is behalve voor de neus, een lust voor het oog en het oor! 

In deze tijd is er veel energie, alles groeit als ‘kool’ of als een ‘tierelier’, het is maar hoe je het wilt noemen. Wij barsten ook van de ideeën die we tot uitvoering willen brengen en we zien mooie kansen waar we op in willen spelen. Er is veel gaande in het land, zeker ook op het gebied van biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid en welzijn. Met het inrichten van hoekjes of hele ‘lappen’ speelnatuur, waarbij aandacht is voor groen en blauw, op particulier of openbaar terrein, dragen we hier een steentje aan bij. 

Wij kunnen en willen daar als Springzaad een rol in spelen. We zijn erin thuis, het is voor een groot aantal van de partners, ons vak, we hebben ideeën, specifieke kennis en ervaring, dus kom maar op! 

We maken onze ‘borst nat’ en ‘stropen de mouwen op’, gaan in gesprek en zoeken verbinding.

Er staat een flink aantal acties op de actielijst na het bestuur overleg eind mei. We delen ons op in koppels om het per onderwerp op te pakken. 

Om te beginnen is er zoveel belangstelling voor de blauwe brochure ‘Inspirerende Speelnatuur’ en voor de ‘Inspiratiemap Groene Schoolpleinen’, dat deze beide weer naar de drukker gaan voor extra druk. Op het moment dat de inspiratiemap gedrukt wordt, zal er opnieuw een aantrekkelijk aanbod voor de snelle beslisser komen. Houd daarvoor je mailbox ‘in de gaten’.

Dan zijn we bezig met de voorbereidingen voor het grote jubileum zandkastelenfeest.

Daarnaast willen we gemeenten ondersteuning bieden en enthousiasmeren voor meer speelnatuur. Dat het zeker niet alleen iets voor ‘zwevers’ op ‘geitenwollen sokken’ is, daar zijn de meeste mensen inmiddels wel van overtuigd. Dat speelnatuur ook in veel opzichten een hele positieve bijdrage levert, blijkt uit ervaring en is inmiddels wel bewezen en aangetoond in onderzoeken.

Tot slot bereiden we trainingen, cursussen en trajecten voor en organiseren bijeenkomsten voor specifieke groepen binnen het netwerk. Zie voor data de agenda.

Ook deze nieuwsbrief, bijeengebracht door verschillende partners en vrienden uit het netwerk is weer rijk gevuld en getuige van de reuring in het bloeiende veld van speelnatuur.

Lees de berichten, kijk de filmpjes en neem eens deel aan een activiteit, je kunt zo alvast ‘ruiken’ aan het Springzaad netwerk en kennis maken met de andere partners.

Je bent van harte welkom!

Maar eerst wensen we iedereen een weelderige, speelse zomer toe!

Bestuur Springzaad

Ervaringen uitwisselen tijdens een bezoek aan een gemeentelijk natuurspeelplek

ONAFHANKELIJK ADVIES – KENNIS DELEN – ERVARINGEN UITWISSELEN – ENTHOUSIASTE COLLEGA’S ONTMOETEN

Steeds meer scholen willen een groen/blauwe buitenruimte in plaats van een grijs plein. Gemeenten geven subsidie en willen daarvoor kwaliteit. Maar waar zit ‘m die kwaliteit in? Hoe krijg je dat voor elkaar?

Steeds vaker willen gemeenten meer ruimte maken voor natuurlijk-avontuurlijk spelen in de openbare ruimte. Maar hoe regel je dat binnen de verschillende afdelingen? Hoe neem je bewoners mee in het nieuwe beleid? Hoe ga je om met botsende belangen? Hoe met veiligheid en aansprakelijkheid?

Binnen een gemeente is op het gebied van speelnatuur niet altijd evenveel kennis aanwezig of de aanwezig kennis is versnipperd.
Stichting Springzaad heeft veel specialistische kennis en ervaring op het gebied van zowel groen als blauw van planvorming tot uitvoering en beheer verzameld.

Die kennis en ervaring willen we graag met gemeenten delen en een speels netwerk bouwen tussen de gemeenten onderling.

Springzaad is 20 jaar geleden ontstaan vanuit ontwerpers, hoveniers en pedagogen. Er was nog weinig over speelnatuur bekend, door de kennis en ervaringen uit te wisselen, ontstond er een gezamenlijk doel en visie over wat natuurlijk spelen inhield en werd er een Stichting opgericht. De huidige Stichting is een landelijk netwerk van professionals die met elkaar kennis delen over natuurlijk ingerichte buitenruimten en gemeentelijke speelweefsels o.a. bij scholen, kinderopvang of in de openbare ruimte. De rijke ervaring van haar partners wordt gebundeld en toegankelijk gemaakt via diverse activiteiten.

Inmiddels zijn ook natuurbeheerders, leerkrachten, opleiders, onderzoekers, beleidmakers en ambtenaren partner van de Stichting. Met dit netwerk heb je als partner een vraagbaak en voel je je gesteund in je ideeën over inrichting en beheer van natuurrijke buitenspeelruimte.

Meer Ruimte voor Natuur en Kinderen

Deze visie delen we als partners nog steeds en dragen we uit. Voor groene en groen/blauwe schoolpleinen is eveneens een visie ontwikkeld vanuit Springzaad.
Waaraan herken je een kwalitatief groen / blauw schoolplein of natuurlijk-avontuurlijk speelplaats:

 • een rijk speellandschap;
 • minimaal 50% van het bespeelbaar oppervlak heeft een natuurlijk karakter;
 • bij het ontwerpen, de aanleg en het onderhoud zijn kinderen, leerkrachten, ouders omwonendenen andere partijen actief betrokken;
 • overwegend (her)gebruik van waar mogelijk natuurlijke materialen en inheemse beplanting;
 • de inrichting draagt bij aan grotere biodiversiteit, het vasthouden / gebruik van regenwater en het tegengaan van hittestress;
 • voor kinderen uitdagende en dynamische natuur;
 • kinderen leren grenzen kennen en omgaan met aanvaardbare risico’s;
 • een speelomgeving welke behalve actief spel ook rust, natuurbeleving en creatieve vormen van spel stimuleert;
 • het gebruik van buitenruimte is geïntegreerd in het lesprogramma.

Springzaad biedt u ondersteuning

Een gemeenteambtenaar die gedreven is en wil gaan voor groene schoolpleinen, loopt daarbij vaak tegen onwetendheid aan. Krijgt veel vragen en merkt vaak dat er binnen de gemeente weinig ervaring met speelnatuur is. Springzaad kan een ambtenaar hierbij ondersteuning bieden.

Hoe?

In de vorm van kennisdeling, wij organiseren bijeenkomsten en activiteiten, geven trainingen en cursussen. Stichting Springzaad brengt publicaties uit als: boeken, brochures gebundeld beeldmateriaal met voorbeelden van speelnatuur. Onze nieuwste uitgave is een inspiratiemap voor groene schoolpleinen. De map bestaat uit 13 bladen, elk met een eigen thema, vol met inspirerende voorbeelden. Goed te gebruiken bij de ontwikkeling en ontwerp van een groen schoolplein.

Voordelen van partnerschap

Als partner ontvangt u onze nieuwsbrief en kunt u een plek krijgen op onze website, waar u speciale interesses en kennis, projecten en vragen met anderen kunt delen. U kunt deelnemen aan bijeenkomsten, cursussen en trainingen waar u kennis op doet en waar ervaringen worden uitgewisseld. Kennis op het gebied van o.a. beplanting, pedagogiek, aanleidingen, risico’s, veiligheid, beheer, speelwater en van visie, ontwerp, inrichting en regelgeving. Met uw vraag bepaalt u daarnaast waar wij onze activiteiten op richten.

Springzaad opereert zonder winstoogmerk, onafhankelijk van commerciële of politieke partijen, ter bevordering van kwaliteitsverbetering van de speelomgeving voor kinderen.

Wilt u meer weten, kom naar de gemeentedag op vrijdag 8 oktober 2021 of stuur een mail naar info@springzaad.nl

U bent van harte welkom als partner!