“Er groeien paddenstoelen op onze klauterboom, is dat gevaarlijk?”
“Er vallen noten uit onze bomen en struiken, kunnen kinderen daarin stikken?”
“Er zijn bij ons veel kinderen gestoken door wespen, omdat deze bouwmateriaal voor hun nest komen halen in ons kastanje hekwerk, wat kunnen we hieraan doen?”
“Onze conciërge veegt elke dag bergen zand en modder uit de hal, hij weigert dat verder te doen.”
“Mogen we wel bloeiende planten zetten in onze tuin, komen daar geen gevaarlijke insecten op af?”

Herken je deze of soortgelijke vragen? Regelmatig bereiken ons via verschillende kanalen vragen omtrent aanleg, gebruik en onderhoud van natuurrijke speel- en leerplekken. Collega Reinhard Witt noemde ze in zijn boek Naturerlebnisräume ook ‘killerargumenten’, omdat deze vragen, als zij een eigen leven gaan leiden en niet of ondeskundig beantwoord worden het draagvlak onder een natuurrijke speel/leerplek kunnen ondermijnen. 

Angst en aarzeling ontkiemen vaak op de bodem van onwetendheid en gedijen goed op de mest van verhalen, roddels en vermoedens. Maar op de meeste vragen is een duidelijk antwoord, voor de meeste problemen een oplossing.

We willen op de nieuwe Springzaadwebsite aandacht besteden aan deze vragen en antwoorden. Hiervoor hebben we jullie hulp nodig. Heb je een vraag of juist een slim antwoord op een eerder gestelde vraag, deel deze dan met ons! We willen deze verzamelen, door deskundigen laten beantwoorden en de verzamelde kennis voor iedereen toegankelijk maken.

Gebruik de springzaadmail: info@springzaad.nl om contact op te nemen.

Geen vraag is dom, hooguit het antwoord…. We gaan de uitdaging aan, slimme antwoorden te vinden.

‘Een wilde bloemenweide bruist van het leven en is de perfecte plek voor kinderen om te leren over de relatie tussen planten en insecten’

Cruydt-Hoeck heeft de droom meer biodiversiteit te creëren met inheemse bloemrijke vegetaties voor plant, dier en mens. Cruydt-Hoeck is kweker en leverancier van inheemse wilde planten, zaden en zadenmengsels van regionale herkomst en adviseert gemeenten, (groen)bedrijven, plannenmakers en particulieren bij het creëren van succesvolle bloemenweides.

Samen met u zetten we de wereld in bloei!

Onze bloemenmengsels zijn gebaseerd op meer dan 40 jaar kennis en ervaring met wilde inheemse planten. We hebben zaadmengsels voor iedere grondsoort en ecologische situatie. Al onze mengsels zijn geschikt voor insecten, zoals wilde bijen en vlinders. Kies uw mengsel niet op basis van de naam en ook niet op kleur, maar kies het mengsel dat bij uw bodem en groeiplaats past! Zo is succes gegarandeerd.

Wilde bloemen op het schoolplein…

Een wilde bloemenweide bruist van het leven en is de perfecte plek voor kinderen om te ontdekken hoe de relatie tussen planten en insecten in elkaar steekt. Met een loep pissebedden, wantsen of vlinders bekijken en observeren hoe bijen nectar halen bij bloemen. Zelf zaad oogsten en vervolgens weer zaaien. Het kan allemaal in een wilde bloemenweide.
Door inheemse bloemenweides op schoolpleinen te creëren, raken kinderen bekend met wilde bloemen en gaan ze ervan houden. En dat is belangrijk. Insecten en wilde planten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hun aanwezigheid is essentieel voor een gezond natuurlijk ecosysteem. Onze bloemen zijn ook in het wild te ontdekken, wat de herkenningswaarde voor kinderen verhoogd en waardoor zij de relatie leggen met ‘echte’ natuur.

Bestel ons lespakket ‘Wilde planten & insecten’!

Cruydt-Hoeck heeft speciaal voor basisschoolleerlingen een lespakket ontwikkeld met daarin een prachtige lesfolder over wilde planten & insecten inclusief uitdagende praktijkopdrachten en een kleurrijk bloemenmengsel om te zaaien in de schooltuin. Dit lespakket is hier te bestellen.

We zijn en blijven natuurlijk boven alles kweker en leverancier van wilde bloemenzaden.


Volgens goede traditie kon iedereen naar hartenlust mee scheppen en uitwaaien tot de hoge golven van de aanstormende vloed eerst de bijgebouwen en later ook het hoofdkasteel deden verzinken… Genietend van de Babylonische bouwplaats is het idee geboren deze ondertussen traditionele Springzaadactiviteit volgend jaar groter op te zetten en te proberen, meer kinderen mee te laten doen. Heb je een groep kinderen, die je mee zou willen laten doen, laat ons dat weten, dan kunnen we t.z.t .contact met jullie opnemen. Naar verwachting staat het getij gunstig op 18/19 september 2021.

Save the Date:

Springzaad Regiodag 26 / 30 oktober en

Partnerdag 07 / 11 december 2020

Voor de beide jaarlijkse Springzaad netwerkontmoetingen met de regioconsulenten en de partners hebben we naar een vorm gezocht, die tegemoet komt aan de actuele coronamaatregelen. (Let op: aangepast op 13 oktober jl)

Beide bijeenkomsten zullen bestaan uit een digitaal gedeelte en een wandelbijeenkomst. Tijdens de digitale bijeenkomst willen we het afgelopen Springzaadjaar en de plannen voor 2021 met elkaar bespreken. Op de wandelbijeenkomst een paar dagen later dan de resultaten in groepjes verder bespreken en de resultaten verdiepen. 

Uitgenodigd zijn we hiervoor naar Deventer, waar we ook een nieuwe struinapp voor de IJsselse uiterwaarden zullen leren kennen en natuurspeelplaats de Woeste Willem aan de IJssel bezoeken.

Nadere informatie na aanmelding.

Regiodag voor alle Springzaad regioconsulenten:

Digitale bijeenkomst: ma 26 oktober 2020, 16 -17.30 uur.

Wandelbijeenkomst: vr 30 oktober 2020 in Deventer. AFGELAST!

Partnerdag voor alle partners van Springzaad:

Digitale bijeenkomst: ma 07 december 2020, 16 -17.30 uur.

Wandelbijeenkomst: vr 11 december 2020 in Deventer. Voorlopig de datum vrij houden.

  • Mensen, die zowel regioconsulent als partner zijn kunnen aan beide ontmoetingen deel nemen of één van de twee kiezen.

  • Je kunt ook alleen aan het digitale of het wandelgedeelte deelnemen, van het andere gedeelte zul je dan een verslag ontvangen.

Voor deelname aan de REGIODAG en/of PARTNERDAG meld je aan via de link in de nieuwsbrief.

Natuurspeelplek Woeste Willem in Deventer

In het verleden voelden mensen zich een onderdeel van de natuur, ze leefden in het ritme van het jaar en hadden kennis van de krachten van de natuur. Ze leefden vanuit het besef dat alles energie is, levend en bezield. De scheurkalender ‘Natuurlijk Geïnspireerd 2021’ is vanuit dit gegeven geïnspireerd op de wijsheid en symboliek van aloude natuurvolkeren van onze wereld; Grieks/Romeinse, Germaanse en Keltische gebruiken naast Boeddhistisch en Sjamanistisch gedachtengoed en Europese folklore.

De scheurkalender beslaat de 365 dagen van het jaar 2021, gezien vanuit de natuurlijke cyclus van de seizoenen en een diepe verbinding met de natuur. Het is gevuld met quotes, creatieve oefeningen, informatieve teksten over eetbare planten en historie, inzichten over het pad dat we met elkaar gaan en beschrijvingen van het natuurlijk leven. 

Het hele jaar is ingedeeld volgens een vast patroon, net zoals alles wat in de kosmos geschapen is uit patronen bestaat. Elke week heeft zijn eigen ritme en elk seizoen wordt in het licht gezet. Het is een uitnodiging om mee te deinen op het ritme van de seizoenen, met de natuur als spiegel, symbool, heler en genezer. 

Een jaar lang meelopen op een pad van stilte en creatie, in aandacht en verbinding met de natuur. Het jaar rond een schakel tussen oude wijsheden en inzichten van zingeving en rust, waarbij de eigen binnen-natuur gespiegeld wordt aan de natuur om ons heen. Een jaar rond een vriendelijk meebewegende bron van aandacht voor jezelf en de ons omringende natuur.

De scheurkalender is geschreven door Ity Busstra-te Velde, tuinvrouw en natuurschrijfster. Ze schrijft en creëert het liefst buiten in haar natuurtuin of in een natuurgebied, waar de bomen en planten de verbinding vormen met haar binnen-natuur. Al wandelend en reizend in de natuur krijgt ze inspiratie, dat zich vertaalt in teksten, creatieve workshops en vormgeving van natuurrijke speelplekken. 

Eerder kwam haar boek ‘Kaboutersoep en wonderblaadjes, een zintuiglijk buitenavontuur voor baby’s, peuters en kleuters’ uit, een inspirerend boek met ervaringen uit de ontdektuin De kleine tuinman.
De kalender is te bestellen via de webshop van www.natuurlijk-geinspireerd.nl  of mail: ity@dekleinetuinman.nl