De leerlingen van de leerlingenraad en de schoolgidsen van Sint Jozefschool in Lemmer (Friesland) kregen een eigen exemplaar van de kersverse Springzaad Inspiratiemap als hulpmiddel voor hun aankomend vergroeningsproject “overhandigd” door Heilien Tonckens van Stichting Springzaad, maar ze moesten er wel wat voor doen. De map was verstopt in het groene gebied waar in de toekomst hun schoolplein mee uitgebreid zal worden. Op het huidige, steense schoolplein zou het te makkelijk te vinden zijn…. Dit leverde een spannende zoektocht op. Het filmpje is gemaakt door Wes een leerling van groep 6.

De werkzaamheden naast Springzaad kunnen voor de hoveniers en kwekers onder ons meestal wel doorgaan, bij veel van het buitenwerk is het immers redelijk makkelijk om afstand te houden. Er worden mooie plannen gemaakt voor speelplekken en ook al volop aangelegd. Momenteel onder andere in Sloten, Woerden in Emmen en op veel meer plaatsen in het land. Het ontwerpen van tuinen, erven en ander groen en het geven van advies gebeurt deels binnen, afspraken op locatie vragen soms om extra creativiteit. Als je een ‘éénpitter’ bent, werk je misschien altijd al vanuit huis, bij bureaus met meerdere medewerkers is dat thuiswerken nu ook vaak het geval.

Dan de mensen onder ons die in het onderwijs werkzaam zijn of in de kinderopvang …  voor hen is het nu allemaal echt anders! Net als voor de kinderen! Thuis scholen …   Na school niet samen spelen met vriendjes en vriendinnetjes of buurkinderen. Kinderopvang is alleen voor kinderen waarvan de ouders in vitale beroepen werkzaam zijn. Een meisje dat begin maart met een vriendinnetje mee naar huis mocht omdat haar beide ouders niet vanuit huis hun werk kunnen uitoefenen, zei na een tijdje: ‘oh, dit is dus thuis werken’. Zegt haar vriendinnetje ‘Ja, wat dacht jij dan, dat mijn moeder de hele tijd aan het gamen was achter de computer?’  😉  Tja,… niet vanzelfsprekend allemaal …  en niet voor iedereen 

En wat als je jarig bent in het voorjaar, dat is best saai zonder bezoek, hopelijk krijg je veel kaartjes of word je op een andere manier in het zonnetje gezet en verwend met een taart of leuk cadeautje.

Misschien een uitgesteld partijtje in de (na)zomer?  

Best lastig, even wennen en intensief is het zeker, niet alleen voor kinderen en ouders, zeker ook voor de meesters en juffen. Van hen wordt gevraagd snel te schakelen en het digitale werken onder de knie zien te krijgen, iets wat in deze situatie echt een vlucht neemt!  Contact houden op afstand en zorgen voor onderlinge uitwisseling met klasgenoten, informatie en nieuws delen, dagritme bieden en proberen de kinderen iets van lesstof bij te brengen. Gelukkig hebben ze met Pasen een paar dagen vrij gehad hopelijk, met wat tijd en ruimte om even te genieten en rustig aan te doen. 

Gezamenlijke (Springzaad) activiteiten welke gepland waren voor dit voorjaar, gaan niet door of zijn uitgesteld. Kijk daarvoor bij nieuws en links.

Wat natuurlijk bijna altijd wel kan, is in je ééntje of met partner en/of kinderen er op uit te trekken. Je hoeft niet ver weg om al veel te kunnen zien en beleven, in je omgeving, in de tuin of het park. 

Ga als het even kan lekker naar buiten, haal een frisse neus, verwonder je over de kleinste dingen heel dichtbij of maak een flinke wandeling als je er de tijd en de mogelijkheid voor hebt. 

In deze nieuwsbrief vind je tips en informatie welke je inspireren om je ogen en oren goed de kost te geven of om zelf actief of creatief aan de slag te gaan. Het is heerlijk om buiten te zijn, het lijkt wel of het frisser is, helderder en stiller, behalve dan de vogels die laten luid van zich horen. Op zonnige dagen zie je volop vlinders, hommels en andere zwevers. Een drukte van belang!

Geniet ervan als het even kan!

Marjan Nijland

Op het terrein van Landgoed Bredius te Woerden is een groot voormalig speelveld omgevormd tot een golfende natuurspeelweide met verschillende waterstromen en afwisselende heuvelpartijen. Een enthousiaste groep vrijwilligers van de Stichting Landgoed Bredius begeleidde het traject trouw en actief door alle uitdagende fases heen. Nu moeten zij de nieuwe speelplek ook nog verdedigen tegen het aanstormende publiek dat, in deze tijd van afstand houden, de speellust, die in het voorjaar extra opborrelt, nog een poos moet bedwingen.

Landgoed Bredius ligt in het centrum van Woerden op 5 min loopafstand van het station. Het gebied bestaat uit een grote variatie aan deelgebieden, overlopend van een overwegend cultuurgebied in de zuidelijke helft tot een overwegend natuurgebied in de noordelijke helft, met o.a. oude fruitboomgaarden, graslanden, sloten, bomenlanen, een stiltegebied en een historische moes- en pluktuin. In het gebied ligt ook het NME-Centrum ‘InBredius’ met een educatieve tuin. Eens in de maand komt hier de IVN jeugdnatuurclub De Buitenbanjers bijeen, een groep jongens en meisjes van 7 t/m 12 jaar onder leiding van ecoloog André van Kleinwee.

De oorsprong van Landgoed Bredius ligt in 1824. In 1970 werd het gebied deels aangekocht, deels onteigend door de gemeente Woerden. Een groot deel van het voormalige landgoed werd een gemeentelijk park. Op andere delen kwam bebouwing, een zwembad en een camping. De actiegroep ‘Kerngroep Bredius’ heeft, vaak met succes, gemeentelijke plannen voor wegen en bebouwing tegengehouden. In 2012 zette de Kerngroep het burgerinitiatief Brediuspark in gang om samen met de organisaties in het park (IVN, KNNV, het NME-centrum), de buren, zoals de dierenweide  en de camping, en betrokken burgers te komen tot een plan voor het behoud en de versterking van het landgoed. De Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) en Arcadis ondersteunden dit proces en het resultaat was ‘Paradijs in de Stad’, een ruimtelijke visie voor herstel en duurzaam beheer van het landgoed. Op 31 maart 2014 is de ‘Stichting Landgoed Bredius’ opgericht. Deze stichting heeft per 1 januari 2015 het beheer van een groot deel van het landgoed overgenomen van de gemeente Woerden. De Stichting werkt daarbij nauw samen met de betrokken organisaties en veel vrijwilligers, die zich met veel enthousiasme inzetten voor verbetering en behoud van het landgoed voor de toekomst. Het eerste project, dat de Stichting oppakte was het herstel van de hoogstamfruitbomen. Daarna volgden de aanleg van de historische moes- en pluktuin, het omvormen van het arboretum tot een aantrekkelijk wandelgebied en de aanleg van een natuurspeelweide.

In het voorjaar 2017 ging de Stichting op zoek naar een ontwerper voor de natuurspeelweide. In oktober 2018 is een maquettebouwworkshop gehouden op de plek van de toekomstige natuurspeelweide, waarbij prachtige ideeën zijn verzameld onder de kinderen uit de omgeving. De uitkomst van de workshop en het programma van eisen van de Stichting hebben geleid tot een eerste schetsontwerp en met struikelen en opstaan (en wat koprollen tussendoor 😉 lag er eind 2019 een definitief ontwerp, waarin iedereen zich kon vinden.

Het lot voor de uitvoering is gevallen in de handen van het bedrijf Multi-tuin en landschap (www.multituin.nl) uit Driebruggen. 

Gestart met een goede partij modderpret in de natte periode van februari 2020 tot de dagen waarin directievoering alleen op veilige afstand plaats kon vinden, is het werk nu af.

Op donderdag 30 maart kon het meest spannende moment van de aanleg namelijk de doorsteek van de werkdammen die het water nog terug hielden, slechts door een klein groepje grote en kleine kinderen met keurige onderlinge afstand bewonderd worden….

Een groep bezielde en bezielende vrijwilligers van het landgoed begeleidde het hele traject met groot enthousiasme, vertrouwen en inzet. Ze hebben al lang voor het werk begon bouwhout verzameld,  later geweldige takkenrillen gelegd, geven nu ijverig water aan de nieuwe struiken en bomen en beschermen het gebied dapper tegen de golf aan enthousiaste kinderen en ouders uit de omgeving, voor zolang de crisis daarom vraagt.

Nu is het geduldig wachten op het moment, dat we veilig en feestelijk de natuurspeelweide officieel kunnen en mogen openen.

Auteur: Aardrijk | Sigrun Lobst met gebruik van teksten van de website en met dank aan Rinie Blauw voor tekst en foto.

De waterspeelplek met handpomp en zonnepaneel
De dam is doorgestoken, het water verovert de speelsloten
Amersfoort Anker

Amersfoortse scholen kunnen meedoen met de Werkplaats Groene Schoolpleinen – een traject waarbij scholen samen optrekken, om verder te komen met hun eigen groene-schoolplein-proces. Dit vergroot de kans op succes: een duurzaam en veilig groen schoolplein!

De Werkplaats wordt georganiseerd door 033GROEN en SamenWerkStad, in samenwerking met de Gemeente Amersfoort.

Amersfoort

Op 11 april is het Nationale Buitenlesdag en geven leerkrachten in heel Nederland buiten les. Dat is niet alleen goed voor de leerprestaties van kinderen, maar het is ook nog eens heel leuk! Meld je school aan en ontvang gratis de Buitenlesbundel, vol met uitgewerkte lessen en lesideeën. Je doet als school al mee aan De Nationale Buitenlesdag als je minimaal één les aan één klas buiten geeft.

Vorig jaar toonde een onderzoek van DUO aan dat zowel leerkrachten als leerlingen vaker buiten les willen. Volgens leerkrachten is de ideale verhouding voor leerlingen 75% binnenles en 25% buitenles. In werkelijkheid ligt de verhouding gemiddeld op 99,5% binnen en 0,5% buiten. Verder zou maar liefst tweederde van alle leerkrachten vaker buiten les willen geven. Het grootste knelpunt hierbij blijkt het gebrek aan buitenlesmateriaal.

Om scholen en leerkrachten hierbij te helpen, werken IVN en Jantje Beton, de partners achter de Nationale Buitenlesdag, samen met leerkrachten aan een Buitenlesbundel. Deelnemers aan de Nationale Buitenlesdag krijgen de bundel begin maart digitaal toegestuurd.