Springzaad
Stedendriehoek (Deventer Apeldoorn Zutphen)
Springzaad
Stedendriehoek (Deventer Apeldoorn Zutphen)

Vriend of partner worden
landelijke Facebook Springzaad

Nieuws uit Stedendriehoek

30 maart 2015
Veiligheid en risico's in Oost

In het kader van een scholingsdag op 30 maart, georganiseerd door de Tuinen van Geerdink voor een select gezelschap in het oosten van het land, sprak TUV-inspecteur Eljoh Sneep  op het terrein van de Ulebelt in Deventer over veiligheid en risico.


Eljoh Sneep–niet vies van stellige uitspraken- poneerde al snel de stelling dat spelen gevaarlijk móet zijn, want dat leert kinderen om grenzen te overschrijden en risico’s tegen te komen. Centrale vraag is dan: welke risico’s vinden we aanvaarbaar? Eljoh gaf aan dat binnen TUV het onderscheid tussen een speeltoestel en een speelaanleiding niet meer als relevant wordt gezien, dat alle objecten gezien worden als een toestel waarvan de risico’s in kaart worden gebracht. Meeste natuurspeelplekken beschouwt hij als laag-risicoinstellingen. Volgens Eljoh zijn er te weinig hoog-risico toestellen op (natuur-)speelplekken.

 

De WAS meldt dat spelen veiligheid moet bieden, om dit te bereiken, kàn de normstelling van NEN 1176 gebruikt worden, maar verplicht is het niet. Ook Eljoh pleit voor gebruik van gezond boerenverstand  bij het beoordelen van mogelijke risicovolle situaties, meer dan strikt vasthouden aan normen. In keuringen neemt hij mee: bedoeld en onbedoeld gebruik van een toestel, evident misbruik wordt niet meegenomen in een keuring. Voor kinderen moet bij een speelobject duidelijk zijn dat ze in een gevaarlijke situatie zijn, dan kunnen ook schijnbaar gevaarlijke toestellen een goedkeuring krijgen. Belangrijk onderscheid tussen een ‘gewone’ speelplek en een natuurlijke speelplek, vanuit oogpunt van veiligheid zijn potentiële aanwezigheid van giftige planten en snoeiwerk/ ontstaan van bv kapstokken bij onkundig snoeien.

 

Na een gezamenlijke inspectie van het net geopende natuurspeelterrein van de Ulebelt, konden een hoop zaken benoemd en besproken worden. Over wilgentenenhutten was hij duidelijk: ‘Wilgenhutten zijn levende planten, die keur ik niet’, maar hij voegde wel toe dat bij dit soort hutten goed gelet moet worden op beknellingen (niet te kleine hoeken bij vlechtwerk), snoei-gevolgen als kapstokken en beklimbaarheid. Zo werden ter plekke bij één hut de onderste tie-wraps uit het vlechtwerk geknipt vanwege voorkomen van een beklimbare hoogte. Naast deze praktijkvoorbeelden zijn in de zaal vervolgens nog veel meegebrachte foto’s van goede en slechte voorbeelden van natuurspeelplekken besproken, waarbij aandachtspunten door Eljoh werden toegelicht.
 

Al met al een zinvolle bijeenkomst, die aardig wat stof deed opwaaien. Met dank aan de Tuinen van Geerdink!

 Maike Nelissen


« terug naar NIEUWSoverzicht


| |
Vriend of partner worden