Springzaad
Utrecht
Springzaad
Utrecht

Vriend of partner worden
de waarde van risico en uitdaging bij het buitenspelen

Nieuws Utrecht

17 september 2018
Playwork Training voor professionals en vrijwilligers in Utrecht op 31 oktober en 2 november 2018!

Playwork is een werkwijze om kinderen in hun vrije tijd te begeleiden en te ondersteunen in hun vrije spel. Het komt uit Groot Brittanië waar het ontwikkeld is in de ‘adventure playgrounds’, en benadrukt het belang van de eigen inbreng van kinderen en hun vrije spel.

 

De cursus playwork gaat uit van een model, genaamd PARS, dat gebaseerd is op de filosofie van de adventure playgrounds.  Dit model zorgt ervoor dat mensen die werken met kinderen in hun vrijetijd (speeltuinwerkers, BSO P.M.-ers, sociaal makelaars etc.), hun praktijk kunnen beschrijven, evalueren en verder ontwikkelen.

 

Maak gebruik van deze unieke kans om kennis te maken met de Engelse benadering van Playwork. Laat je inspireren voor je eigen praktijk!

 

Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met het Springzaad Netwerk Speelnatuur Utrecht, en Platform Ruimte voor de Jeugd.

 

Zie de info in bijgaande flyer

Lees verder » (pdf-bestand)

21 mei 2017
Geslaagde middag Speuren naar Speelnatuur

Zie voor nu de foto's, een uitgebreider verslag volgt.

Lees verder » (pdf-bestand)

14 april 2017
Speuren naar Speelnatuur op zondag 7 mei!

Op zondag 7 mei kunnen kinderen, gezinnen in de wijken Hoograven en Lunetten van Utrecht avonturen beleven en lekker spelen. Wandel of fiets een rondje langs mooie speelplekken waar van alles te doen is. Zie voor tijden en locaties de flyer.

Lees verder »

7 oktober 2016
Geslaagde bijeenkomst Netwerk Speelnatuur Utrecht!

Op avontuur

 

Wat een geluk, deze heerlijke zonnige middag in de Bouwspeeltuin De Kameleon, waar professionals en geïnteresseerden rond het thema speelnatuur bij elkaar komen. Zo’n 30 mensen treffen elkaar hier. Het doel is uitwisselen en leren van elkaars successen en valkuilen. Het is de tweede bijeenkomst van het Netwerk.

De speeltuin ligt er prachtig bij, met verschillende hoekjes en sferen voor speeltoestellen, mooie zitplekken, heuvels met zand en water, tunnels van wilgentenen enzovoort. Je kan er als kind echt op avontuur. De grote mensen op deze middag zoeken eerst maar eens het spoor naar de beginplek. Een groene draad in het gras wijst ze waar ze naartoe moeten lopen.

 

Kennismaking

 

De eerste kennismaking bruist van initiatief en natuur. Ieder vertelt over de ander wat diens drijfveer is om hier vandaag te zijn, Er is bijvoorbeeld een hovenier en een ontwerper van tuinen, een tuintherapeut, een jeugdarts, een oprichter van een school, een BSO-medewerker, en ook ‘ouders’. Het is een diverse club.

 

Verzamelen reacties

 

We verzamelen de opbrengsten en de reacties op deze middag. Iemand is blij de mogelijkheid om zoveel uit te wisselen. Iemand is opnieuw geïnspireerd geraakt door het spel in haar eigen jeugd. Later horen we geluiden van mensen die zich zorgen maken over hoe ze in deze tijd de goede vrijwilligers kunnen vinden om hun organisatie staande te houden. Het was vandaag in elk geval juist bijzonder om te leren kijken, zowel bij de veiligheidsinspecteur als bij de risicowandeling. Tot slot vinden we ook het team dat het stokje overneemt en de volgende bijeenkomst van het Netwerk Speelnatuur Utrecht gaat organiseren.

 

In vuur en vlam

 

Tegen de tijd dat wij echt gaan afsluiten rond een vuurtje, komen uit alle hoeken en gaten de kinderen die zich deze middag prima vermaakt hebben in de speeltuin. We gaan broodjes bakken en binnen de kortste keren helpt iedereen elkaar daarmee. We genieten daarbij ook nog van een heerlijke verse brandnetelsoep. Er ontstaat een mooie kring van jong en oud rond het vuurtje. Wat een geweldige afsluiting. We voelen het nu echt: wij waren te gast deze middag, niet alleen bij de Kameleon, maar ook bij de kinderen in deze speeltuin.   

 

Een volledig verslag in de bijlage!

Lees verder » (pdf-bestand)

22 april 2016
Programma bekend netwerkbijeenkomst Speelnatuur 26 mei!

Met 4 interessante workshops in een avontuurlijke speeltuin, én de mogelijkheid om anderen te ontmoeten, is de bijeenkomst op 26 mei voor elke geïnteresseerde in Speelnatuur verplicht!

Zie de bijlage voor de uitgebreide informatie.

Lees verder » (pdf-bestand)

16 maart 2016
Save the Date 26 mei Netwerk Speelnatuur Utrecht

Liefhebber van speelnatuur,

van harte welkom!

 

Op donderdag 26 mei wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor iedereen die zich betrokken voelt bij speelnatuur. Van ouder tot beleidsmedewerker, iedereen is welkom. Ben je zelf van plan om speelnatuur te ontwikkelen of ben je al betrokken en wil je je kennis verdiepen, schrijf dan vast de datum in je agenda.

 

Aan het programma wordt nog gewerkt, maar participatie en veiligheid zullen een onderdeel zijn. Er zullen verschillende workshops zijn, met ruimte om te leren van elkaar.

 

Dit alles op de inspirerende natuurlijke speeltuin ‘de Kameleon’ in Hoograven,
op donderdag 26 mei van 15:00 tot 18:00
Adres: Verlengde Hoogravenseweg 37, 3525 BB Utrecht

 

Als je vragen hebt die je besproken wil hebben die middag of als je zelf een bijdrage wilt  leveren aan het programma, laat het ons dan weten via info@utrechtnatuurlijk.nl, dan kijken we hoe het ingepast kan worden in het programma. Verspreid de informatie in je netwerk en laat het ook horen als je nog mensen weet die het programma willen krijgen.

 

Over het programma krijg je later nog bericht.

 

Hartelijke groet,

en tot de 26e mei!

 

Maarten van Deursen

Martin van Rooijen

Sarah Los

Richard Bouma

Joleen Schipper

Hanneke Lewin van Vuure


24 januari 2015
Speelnatuur Utrecht: het Natuurlijke van Spelen - Bijeenkomst 5 maart 2015

Hanneke van Vuure, Maarten van Deursen en Martin van Rooijen organiseren op donderdag 5 maart de bijeenkomst Speelnatuur Utrecht e.o. Graag nodigen wij jou hiervoor uit!

 

Speelnatuur Utrecht: het Natuurlijke van Spelen - Bijeenkomst  5 maart 2015

 

Natuurlijke speelplekken, je vindt ze op steeds meer plekken in de stad en regio. Er zijn verschillende vormen van natuurlijke speelplekken in Utrecht (en omgeving) en er komt heel wat kijken bij ontwikkeling, beheer en exploitatie. Ben jij betrokken bij natuurlijk spelen? Wil je ook eens horen wat er bij collega's speelt? Wil je een bijdrage leveren om speelnatuur in Utrecht op de kaart te zetten?

 

Op donderdagmiddag 5 maart organiseert Martin van Rooijen (regioconsulent Springzaad en onderzoeker risicovol spelen) samen met Hanneke van Vuure (Het Wilde Land) en Maarten van Deursen (Utrecht Natuurlijk, voorheen NMC) de bijeenkomst Speelnatuur Utrecht.

We willen graag zorgen voor uitwisseling en discussie en faciliteren het gesprek tussen jou en andere ervaringsexperts. Daarnaast is deze startbijeenkomst ook een mooi moment om een Utrechts netwerk op te zetten.

Wil je er bij zijn? Meld je aan via info@utrechtnatuurlijk.nl o.v.v. ‘Bijeenkomst speelnatuur’, orga-nisatie, functie en contactgegevens. Een week van tevoren krijg je de laatste informatie via de mail.

 

PROGRAMMA

 

13.30 Opening bijeenkomst

 

Hanneke van Vuure, Maarten van Deursen en Martin van Rooijen stellen zich voor en leiden de bijeenkomst in. Aanwezigen krijgen kort de gelegenheid zich voor te stellen. Korte presentaties:

Risicovol spelen, begeleiding en dilemma’s, Martin van Rooijen
Utrecht Natuurlijk, een nieuwe organisatie, Maarten van Deursen

 

14:00 De succesfactoren van Speelnatuur in Utrecht

 

Deelnemers wisselen uit over de succes- en faalfactoren van natuurlijke speelplekken.

 

15:30 Blik vooruit

 

Plenair bespreken we kort de bevindingen van vanmiddag en we blikken vooruit: hoe gaan we als netwerk nu verder?

 

16:00 Afsluiting en napraten, mogelijkheid wandeling naar het naastgelegen speelbos Gagelbos

 

Doel: Uitwisselen met collega professionals over Speelnatuur, onderzoeken hoe we elkaar kunnen versterken.

 

Doelgroep: professionals natuurlijk spelen en andere professioneel geïnteresseerden

 

Locatie: Voormalig Tuincentrum De Minstroom, Gageldijk 182 Utrecht

 

Datum donderdag 5 maart 2015, 13.30 – 16.30 uur

 

Prijs: gratis

 

Hopelijk tot ziens op donderdag 5 maart!

Groet, Hanneke, Maarten en Martin


13 juli 2014
Groene kinderopvang en Speelnatuur

In samenwerking met Natuur- en Milieucommunicatie (NME) is er aandacht voor speelnatuur in de recente nieuwsbrief Groene Kinderopvang in Utrecht (kwartaal 3, 2014). Met de mogelijkheden van stadsnatuur op een rijtje en activiteiten voor kinderen en hun ouders in de stad Utrecht en omgeving. De regionale speelnatuurkaart Utrecht van Springzaad wordt onder de aandacht gebracht met een oproep om groene, natuurlijke speelplekken aan te melden.

Lees verder » (pdf-bestand)

10 maart 2014
Inspiratiesessie Gezonde schoolpleinen

De regioconsulent Utrecht organiseert samen met GGD, NME en gemeente een middag over natuurlijke en avontuurlijke schoolpleinen:

 

Denkt u er wel eens over na uw schoolplein groener, uitdagender en gezonder te maken? Zodat het een plek wordt waar kinderen kunnen bewegen, de natuur ontdekken en ontspannen. Er is nu subsidie beschikbaar om uw plannen ook daadwerkelijk te realiseren.

 

Wilt u meer weten over de subsidieregeling, andere financieringsmogelijkheden en over de waarde van speelnatuur op het schoolplein? Wilt u zich laten inspireren door goede voorbeelden? Geef u dan op voor de inspiratiebijeenkomst voor Utrechtse scholen!

 

Meer informatie en het programma. 


Wanneer en waar?

Datum: Vrijdag 21 maart van 14.00 tot 16.00 uur.

Locatie: Zevengavenschool, bredeschool Hart van Noord, Trumanlaan 60b, Utrecht.

 

Voor wie? 

Directies, leerkrachten, schoolbesturen en ouders betrokken bij het basis- en voortgezet onderwijs in de gemeente Utrecht.

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden tot en met 17 maart 2014. Stuur een mail naar nmc@utrecht.nl met daarin uw naam, uw functie, school, adres en telefoonnummer. 

 

Deelname is gratis.  

 

Tot dan!

 

Met vriendelijke groet,

 

Anne Marie Gout (Volksgezondheid)

Annelore Zielstra (Speelruimte)

Martin van Rooijen (Beweegmakelaar en regioconsulent Springzaad)

Maarten van Deursen (Natuur- en milieucommunicatie)


21 januari 2014
Twee Gezonde Schoolpleinen in Utrecht op komst

In december jl. zijn twee basisscholen in Utrecht aangewezen om het traject in te gaan van Gezond Schoolplein. Met ondersteuning van Jantje Beton, IVN en de GGD gaan zij de komende twee jaar werken aan de omvorming van een stenen schoolplein naar een natuurlijk en uitdagend ingerichte speelplek. Het zijn basisschool de Piramide in Zuilen en Brede School Weide Wereld in Vleuterweide. Bij deze laatste zal regioconsulent Martin van Rooijen intensief bij het traject betrokken zijn.| |
Vriend of partner worden