NederlandsEnglish
Springzaad
  Home | Sitemap | Contact | Mijn Springzaad  
meer ruimte voor natuur en kinderen
Springzaad
meer ruimte voor natuur en kinderen

Vriend of partner worden

Nieuws

23 mei 2013
Cool nature - Fantasierijk spelen en leren in natuurlijke omgeving

Het Cool Nature-project is op 23 mei afgesloten met een symposium in het Provinciehuis in Arnhem.

In het Gelderse project komen jeugdwerk, natuureducatie en klimaatadaptatie op bijzondere wijze samen. Het is in 2009 opgezet in het kader van het klimaatbeleid van de provincie Gelderland, maar stelt tegelijkertijd spelen, leren en bewegen centraal. Twaalf Gelderse gemeenten hebben subsidie gekregen voor inrichting van een Cool Nature-park: fantasierijke natuurspeelplekken van minimaal twee hectare, dicht bij de bewoners in de wijk of buurt. Sommige gemeenten integreerden de speelplekken in bestaande plannen, elders werd een gebied opnieuw ingericht.


Verrijking

Overal dachten kinderen uit de hoogste klassen van de basisschool mee over het ontwerp en de inrichting. Vaak maakten ze maquettes van natuurlijke materialen. Deze aanpak leverde niet alleen fantasierijke speeltoestellen en inrichtingsvondsten op. Hij zorgde ook voor betrokkenheid en enthousiasme van ouders, scholen, bewonersgroepen en dorps- of wijkraden. De deelnemers beschouwen de speel-leerplekken unaniem als een verrijking van de buurt, voor iedereen, jong en oud. “Het is een ontmoetingsplek geworden voor de hele wijk”, zegt een betrokkene uit Lichtenvoorde. Kinderen, ouders, vrijwilligers en medewerkers van organisaties en gemeenten zijn trots op de plekken zelf en op de manier waarop is gewerkt. Dat vertaalt zich in betrokkenheid bij beheer en toezicht. “Ze hebben de plekken echt omarmd”, aldus Jan Kersten, Bureau Niche, die samen met de provincie het proces organiseerde en begeleidde.

 

Gebruik

Kinderen spelen graag in deze avontuurlijke gebieden. Doordat ze zijn betrokken bij de inrichting en het onderhoud van de speelplaatsen, leren ze hiervoor verantwoordelijkheid te nemen. Gezinnen hebben een goedkope recreatieplek om de hoek (niet iedereen heeft geld voor uitstapjes). Scholen gebruiken de Cool Nature-plekken onder meer voor natuuronderwijs in de openlucht en voor outdoor-activiteiten.

 

Toekomst Cool Nature

Het concept Cool Nature blijkt te werken. De bekendheid van Cool Nature natuurspeelplekken neemt toe. Bureau Niche gaat dit verder uitdragen en blijft advies en ondersteuning bieden. Voor nieuwe locaties, maar ook voor de bestaande. Het gebruik en beheer vraagt aandacht. Het is als een gezin met 12 kinderen, die ieder een eigen groeiproces kennen. Naast het actieve beheer van de website, zullen we ook verder gaan met het organiseren van de zogenaamde thematische communities of practices en excursies voor gemeenten en actieve buurtbewoners.

Binnenkort verschijnt de eerste nieuwsbrief  waarin een verslag van het symposium. Zie verder www.coolnature.nl of www.bureauniche.nl


« terug naar NIEUWSoverzicht


| |
Vriend of partner worden