NederlandsEnglish
Springzaad
  Home | Sitemap | Contact | Mijn Springzaad  
meer ruimte voor natuur en kinderen
Springzaad
meer ruimte voor natuur en kinderen

Vriend of partner worden

Nieuws

28 maart 2014
Natuurambassadeurs in de kinderopvang

Op woensdag 26 maart kwamen de Natuurambassadeurs van kinderopvang Kober groep (Noord Brabant) weer bij elkaar voor een inspiratiesessie. Deze ambassadeurs zijn medewerkers van de kinderopvang en hebben als taak om natuurbeleving bij ‘hun’ kinderen en collega’s te faciliteren. De Natuurambassadeurs zijn nu enkele jaren actief en tijdens de inspiratiesessie bleek dat er, ondanks de nodige bezuinigingen, een hoop is gebeurd! Tijdens de workshop werden veel ideeën uitgewisseld, zodat iedereen in dit Jaar van de Groene Kinderopvang met hernieuwde inspiratie aan de slag kan.


Wat hieraan voorafging?

Het project ‘Brabantse Parels van biodiversiteit’ speelde in op het internationale jaar (2010) van de biodiversiteit. Het project wilde waardering voor biodiversiteit, de verscheidenheid aan leven op aarde, vergroten en gebruikte daarvoor natuur- en milieueducatie als instrument. Kinderen op jonge leeftijd in contact brengen met de natuur is van essentieel belang. Voor hun gezondheid, maar ook voor hun ontwikkeling. De natuur is er om in te ravotten en om er mooie ervaringen op te doen die je voor het leven bij blijven! Maar hoe kun je biodiversiteit verankeren binnen de kinderopvang? Eén van de zes actiepakketten die zijn ontwikkeld is “Kinderopvang beleeft biodiversiteit”. Samen met  twee andere kinderopvangorganisaties in Brabant (Korein en Kinderstad) stelde de Kober groep o.a. een GROEN MENU samen om het stimuleren van structurele aandacht voor natuurbeleving bij kinderen van 0 tot 13 jaar en medewerkers binnen de kinderopvang.

 

Wat is het GROEN BASIS MENU?

  • Visie; het verankeren van structurele aandacht voor natuurbeleving in beleid en organisatie binden de 3 kinderopvangorganisaties
  • Leren; het versterken van competenties van pedagogisch medewerkers op het gebied van natuur/biodiversiteit, waardoor zij betrokken en actief met natuur aan de slag gaan met de kinderen van 0-13 jaar binnen de kinderopvang
  • Activiteiten; het aanbieden van natuuractiviteiten die aansluiten bij de belevingswereld en ontwikkelingsfasen van kinderen  van 0-13 jaar binnen de kinderopvang
  • Buitenruimten; het doorvertalen van een gemeenschappelijke visie in kenmerken voor buitenruimten op het gebied van natuurbeleving uitgaande van de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen van 0-13 jaar.

De pedagogisch medewerkers van alle drie de organisaties hebben een specifiek leertraject gevolgd en mogen zich nu Natuurambassadeurs noemen. Binnen hun unit hebben zij de taak om natuur op de kaart te zetten. Een soort trekkersrol. Na afloop van dit leertraject werden per jaar 2 terugkommomenten gepland, zodat de medewerkers elkaar konden inspireren. Helaas hebben de drie kinderopvangorganisaties te maken met forse bezuinigingen, waardoor de uitvoering hiervan niet meer gezamenlijk werd ingevuld.

 

Inspiratiesessie 'Groen Doen'

Op woensdag 26 maart organiseerden Petra Wevers en Margreet Venema, leidinggevende van afdeling pedagogiek, een terugkombijeenkomst ‘GROEN DOEN’ voor de Natuurambassadeurs van de Kober groep. De ochtend begon met het inspirerende filmpje van het Jaar van de Groene Kinderopvang. Er werd teruggeblikt op een bewogen jaar van reorganisatie en bezuinigingen. Het profiel van Natuurambassadeur werd nogmaals getoond. Ben je trots op je rol als Natuurambassadeur en wat heb je nodig om je verantwoordelijkheden als natuurambassadeur uit te voeren? Al concluderend bleek dat men ondanks de reorganisatie nog steeds veel met natuur en biodiversiteit doet. Het is alleen een beetje op de achtergrond geraakt. Deze ochtend is dan ook vooral bedoeld om elkaar weer te inspireren. Petra Wevers en de natuurambassadeurs deelden onderling hun ideeën en ervaringen uit. Tips werden gegeven: groene activiteiten hoeven namelijk niet duur te zijn. Dus dat is de kans! Zoek het vooral dichtbij je kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang. Haal binnen en buiten dichterbij elkaar! Je hoeft het niet alleen te doen, want vooral uitwisseling van elkaars ervaringen zijn tijdens deze bijeenkomst van belang. Conclusie = Gewoon GROEN DOEN!

 

Naast overleggen gingen de pedagogisch medewerkers ook aan de slag. Op de tafel lagen/stonden verschillende voorwerpen en inspiratiefoto’s. Van zoekkaarten, loeppotjes en visnetjes, tot een recept om bramenjam te maken. Maar ook hoe maak je een regenmeter, hoe maak je een eigen minituintje en wat doe je met allerlei natuurvondsten? Ieder koos een voorwerp uit en deelde zijn/haar idee met de andere Natuurambassadeurs. Robin vertelde enthousiast over de nieuwe natuurspeelplek “ ’t Brakkebos” in Breda Noord op het terrein van Staatsbosbeheer. Het ontwerp is samen met kinderen van de buitenschoolse opvang van Kober groep bedacht. Er komt een paddenpoel en een soort free-running parcours. ’t Brakkebos wordt op 11 juli geopend en alle kinderen van de Kober groep worden dan uitgenodigd. Op dezelfde dag wordt een modderdag aan de Asterdplas georganiseerd. Mooie plannen en wellicht een vermelding waard op de regionale pagina van Springzaad?

 

Peter had de kaplaarzen gepakt en kreeg inspiratie om een oude kledingdag te organiseren samen met de ouders. Allemaal kaplaarzen aan en heerlijk dabberen. Er kwamen gelijk suggesties om laarzen te gaan verzamelen op de units, zodat er altijd wel een paar tussen zit voor iemand die er geen bij zich heeft. Een laarzenrek zou een optie kunnen zijn op alle locaties van Kober groep.

 

Ook kwamen de ideeën om aan de slag met een moestuintje. Het boek Jelle’s Makkelijke moestuin werd getoond. Met de oogst kun je ook allerlei kookactiviteiten doen. Zowel warme als koude gerechten werden genoemd. Tijdens de brainstormsessie nam iedereen ook een stukje Turks brood met door Petra zelfgemaakte kruidenboter met verse bieslook uit eigen tuin.

 

De website van het jaar van de groene kinderopvang www.jaarvandegroenekinderopvang.nl werd bekeken en er was direct veel belangstelling van het aanbod van de vogelstichting voor een vogelspecialist op locatie.

 

Ook toonde Petra het nieuwe boek van Ity Busstra: “Kaboutersoep en wonderblaadjes” met vele tips en spelvormen voor zintuiglijke buitenavonturen voor baby’s, peuters en kleuters. Natuurbeleving bij het jonge kind is zeker zo belangrijk, maar soms moeilijk te bedenken, uit te voeren. Dit boek zal de Natuurambassadeurs zeker weer nieuwe inspiratie meegeven om het jaar van de groene kinderopvang in te gaan!

 

Artikel: Petra Wevers, KrachtigBuiten en tevens regionaal Springzaad consulent van West-Brabant en metselaar van GroenCement. 

 

Meer informatie over de Parels van Brabant, zie www.gameeopavontuur.nl


« terug naar NIEUWSoverzicht


| |
Vriend of partner worden