NederlandsEnglish
Springzaad
  Home | Sitemap | Contact | Mijn Springzaad  
meer ruimte voor natuur en kinderen
Springzaad
meer ruimte voor natuur en kinderen

Vriend of partner worden

Nieuws

18 april 2014

Oproep Korczakprijs

De Korczak Stichting roept personen of organisaties op om individuele personen of instellingen voor te dragen voor de Korczak-Prijs 2014. In 1982 is de Janusz Korczak Stichting in Nederland opgericht. Zij stelt zich ten doel het verbreiden van de kennis van leven en werk van Janusz Korczak. Tevens wil de Janusz Korczak Stichting haar initiatieven en activiteiten richten op concretisering van Korczaks ideeën over opvoeding en de rechten van het kind. Deze worden gekenmerkt door de volgende vijf principes:

  • respect voor het kind (als mens) in iedere levensfase
  • een gelijkwaardige relatie tussen volwassene en kind
  • het recht van het kind te zijn zoals het is
  • het recht van het kind op de dag van vandaag
  • het recht van het kind op zijn eigen ontwikkeling

Meer informatie via of telefoon: 020 - 644 70 18. Nominaties kunnen tot uiterlijk 30 april a.s worden aangemeld.


Daarom streeft de Janusz Korczak Stichting naar een voortdurende ontmoeting met allen die in hun werk een opvoedkundige relatie hebben met kinderen en zich sterk verwant voelen met Korczaks ideeën.

Uitgangspunten die door de jury gehanteerd worden voor het toekennen van de twee-jaarlijkse Korczak Prijs:

a. Het gaat om een instelling (evt organisatie of project) die zelf direct met kinderen en/of jongeren werkt.

b. Die dat in het algemeen doet in de geest van Korczak, al is het expliciet uitgaan van diens  ideeën niet noodzakelijk

c. Op een manier die met name gekenmerkt wordt door respect voor de rechten, de eigen belevingswereld en de eigen actieve inbreng van kinderen en jongeren

d. En die op een creatieve en vernieuwende manier vorm geeft aan het leven van kinderen.

Men kan denken aan scholen, kindertehuizen, instellingen voor jeugdhulpverlening, opleidingen, kinderziekenhuizen, kinderopvang, theater- en filmmakers, etc.

Tot nu toe werd de Korczak Prijs toegekend aan:

* Justitiële jeugdinrichting Het Keerpunt, Cadier en Keer (Limburg)
* De Pedagogische Academie van de Hogeschool Alkmaar
* "Kinderen voor Vrede" te Haarlem
* Lejo Schenk, maker van kinderprogramma's voor radio en TV
* Leef- Werkschool 'Eigenwijs' te Nijmegen.
* Kinderjury voor de beste Kinderboeken (locatie Jeugdbibliotheek Arnhem)
* Eva Ball, oprichtster van Speeltheater 'De Kopergietery' in Gent België
* De jeugdbibliotheek in Heerhugowaard
* Thuis op straat in Rotterdam
* Stichting De Vrolijkheid in Amsterdam
* Amsterdams Leerorkest

De Korczak Stichting heeft voor deze Korczak-Prijs een speciale jury benoemd. Zij brengt advies uit aan het bestuur van de Janusz Korczak Stichting. Meer informatie via info@korczak.nl of telefoon: 020 - 644 70 18. Nominaties kunnen tot uiterlijk 30 april a.s worden aangemeld.


« terug naar NIEUWSoverzicht


| |
Vriend of partner worden