NederlandsEnglish
Springzaad
  Home | Sitemap | Contact | Mijn Springzaad  
meer ruimte voor natuur en kinderen
Springzaad
meer ruimte voor natuur en kinderen

Vriend of partner worden

Nieuws

30 maart 2011
Natuurbeleeftuin Greenspace

Op een verwilderd stuk grond van de International School of The Hague (ISH) is dit voorjaar Greenspace aangelegd. Vanaf het begin zijn de leerlingen en docenten betrokken bij het ontwikkelingsproces van de Greenspace. Onder leiding van Lisette van Pelt en natuurgids Loes van Zee onderzoeken de kinderen wekelijks op een vrolijke manier welke soorten er in hun eigen Greenspace leven, en dat varieert van miljoenpoot tot vos.


Op een verwilderd stuk grond van de International School of The Hague (ISH) is dit voorjaar Greenspace aangelegd. De school ligt in het recreatiegebied aan de zuidelijke stadsrand van Den Haag, ingeloten tussen de landgoedbossen van Ockenburgh en de duinen van Kijkduin.


Onder het motto "Greening the ISH" werkt de internationale school aan een milieubewust klimaat binnen en buiten de school. Het afval wordt gescheiden ingezameld, energiebesparing wordt sterk gestimuleerd, en extra aandacht wordt besteed aan milieu-lessen. In het kader van dit internationale ECO school programma biedt Greenspace de mogelijkheid om van dichtbij de natuur te leren kennen en buitenschoolse activiteiten te organiseren die aansluiten op het reguliere curriculum van zowel de basis- als de middelbare school, w.o. aardrijkskunde, biologie en ‘art’ lessen.

 

Natuurlessen
Vanaf het begin zijn de leerlingen en docenten betrokken bij het ontwikkelingsproces van de Greenspace. Onder leiding van Lisette van Pelt van de Natuurfabriek en natuurgids Loes van Zee onderzoeken de kinderen wekelijks op een vrolijke manier welke soorten er in hun eigen Greenspace leven, en dat varieert van miljoenpoot tot vos. De bomen worden van wortel tot kruin onderzocht, de waterdiertjes bestudeerd, de vogels beluisterd en natuurlijk van nestkastjes en voedsel voorzien, en de planten worden op speelse manier geïnventariseerd. De natuurlessen als naschoolse activiteit zijn een groot succes: er is intussen een wachtlijst voor kinderen die mee willen doen.

 

Ontwerpproces
Ondertussen hebben een groep leerlingen uit de bovenbouw samen met docenten meegedacht over de invulling en het ontwerp van het terrein. Uiteindelijk zijn alle ideeën en mogelijkheden voor meer variatie, het gebruik en inrichting van het terrein in een schetsontwerp bijeengebracht. Dit najaar is deze eerste schets verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Het definitieve ontwerp van Greenspace bestaat uit 3 gedeeltes:
- de boszone met schaduw- en klimplanten, een vogel uitkijkpunt en ‘artwork’ van boomstobben
- afwisselend open droog (hogergelegen) en nat (laaggelegen) bloemrijk hooiland met paddenpoel en natuurvriendelijke oever
- duinvormige bloemenheuvels met stapel- en zitmuurtjes

Voor de beplanting zijn die inheemse bomen, struiken en wilde bloemenmengsels geselecteerd die passen bij de plek, aantrekkelijk zijn voor vogels, insecten en vlinders en tevens qua beleving (‘senses’ en/of educatief) interessant zijn.

 

Samenwerking en realisatie
De leerlingen van de groenopleiding van het Wellantcollege (MBO en VMBO) in Den Haag hebben meegedacht in de uitwerking van het schetsontwerp, het inmeten van het terrein en de aanleg van stapelmuurtjes. De hovenier die betrokken is bij het onderhoud van de buitenruimte van de school heeft het grondwerk gerealiseerd. Op verschillende momenten hebben leerlingen van de ISH de hovenier geholpen met de aanplant van bomen en struiken. Dinsdag 30 maart jl. heeft wethouder Karsten Klein samen met de kinderen de laatste en grootste boom geplant. Het groei en bloeiseizoen kan beginnen!

Behalve vanuit het budget van de school is Greenspace mede mogelijk gemaakt door de bijdragen van de gemeente Den Haag en Fonds 1818.

 

Concept, ontwerp en begeleiding van project en realisatie zijn verzorgd door landschapsarchitect en projectchoreograaf ir. Hanneke Kloosterman (i3m2r formule voor leefruimte). Voor meer informatie: i3m2r@xs4all.nl


definitief ontwerp greenspace kleur 02

« terug naar NIEUWSoverzicht


| |
Vriend of partner worden