NederlandsEnglish
Springzaad
  Home | Sitemap | Contact | Mijn Springzaad  
meer ruimte voor natuur en kinderen
Springzaad
meer ruimte voor natuur en kinderen

Vriend of partner worden

Nieuws

5 november 2011
Vrijbuiter in Zoetermeer winnaar

Henry van Hoof

 

Natuurspeelplek de Vrijbuiter in Zoetermeer heeft de 2e editie van de prijsvraag Groene Speelplekken van Stichting Entente Florale gewonnen!


Visie
Op dit avontuurlijke natuurspeelterrein kun je lekker spelen in de natuur. Je kunt hier vrij spelen en je fantasie de vrije loop laten gaan. Natuurlijk kun je ook op ontdekkingstocht gaan naar beestjes op verborgen plekjes want de natuur heeft hier ook vrij spel…
Je kunt hier vies en nat worden en soms zul je een keer vallen of een schram oplopen. Aan spelen in de natuur zijn bepaalde risico’s verbonden. Dat hoort er nu eenmaal bij en daar kun je van leren.
Iedereen is welkom en ouders en grootouders kunnen ook meedoen…

 

Dit is een deel van de tekst van het informatiebord bij de ingang van natuurspeelterrein de Vrijbuiter in Zoetermeer. Hieruit spreekt de visie die we bij het ontwerp hadden; een uitdagend, natuurlijk speelgebied van iedereen, voor iedereen.

 

Realisatie
Van oktober 2009 tot maart 2010 hebben we samen met kinderen en bewoners van de wijk gewerkt aan het ontwerp. Kinderen hebben een bestaand speelbos bezocht en droom maquettes gebouwd van hun ideaalbeelden.
Met een enthousiaste bewonerswerkgroep hebben we als aftrap voor het ontwerptraject een brainstormsessie gehouden en in een aantal bijeenkomsten zijn we tot een definitief ontwerp gekomen dat van maart tot medio april is uitgevoerd.
De Vrijbuiter is op 30 juni 2010 feestelijk geopend.

 

Het ontwerp
De Vrijbuiter ligt midden in het wijkpark van de nieuwe woonwijk Oosterheem in Zoetermeer. Het terrein ligt in een lager gelegen greppelgebied dat het afwateringsysteem van het terrein vormt.
De ingangen zijn gemarkeerd met grote boomstammen met informatieborden.
 

Een slingerpad verdeelt het terrein globaal in twee zones. Aan de oost zijde van het pad zijn de greppels ondiep en hier ontwikkelt zich een aantrekkelijke, vochtminnende vegetatie. Hier liggen de vertelhoek en de grote zandheuvel, waar de kinderen met water uit de bron spelen. Even verderop ligt het hutten-stammendorp. Kinderen kunnen hier met de takken hutten bouwen en bruggen maken over het water. Aan de andere zijde zijn de greppels uitgegraven tot slootjes en kleine waterpartijen. Er liggen boomstammen over de slootjes en de gevarieerde oeverlijn biedt aanleiding tot allerlei spelvormen. In de noordelijke hoek van het terrein is het gebruik het meest intensief. Hier is het vlotje in de grote vijver een groot succes en daaromheen ligt een spannend avonturenpad van boomstammen, zwerfkeien en tunnels.

 

Veiligheid en beheer
Het aspect veiligheid heeft veel aandacht gehad. Er is met gezond verstand ontworpen en er is een risico analyse en een beheerplan opgesteld. Met het wijkmanagement is de afspraak gemaakt dat adequaat gereageerd wordt op meldingen uit de buurt. Het groenbeheer is opgenomen in de meerjarenbegroting van de wijk.

 

Beplanting
De beplanting bestaat voor een deel uit knotwilgen die tevens leverancier zijn van materiaal voor activiteiten. Samen met de hakhoutwallen van elzen en essen vormen ze coulissen die het speellandschap in compartimenten verdelen. Verspreid over het terrein staan solitaire wilgen en essen. Voor de kruidenvegetaties zijn verschillende kruiden- en grasmengsels ingezaaid.

 

Participatie
Kinderen hebben meegeholpen bij het planten van de eerste boom op het terrein. Er is een wedstrijd uitgeschreven voor de naamgeving van het natuurspeelterrein en tijdens de opening is de prijswinnaar in het zonnetje gezet.
 

Bewoners en kinderen doen ook mee bij het beheer van het natuurspeelterrein. Zo zijn in de herfstvakantie van 2010 samen met bewoners en kinderen takkenrillen aangelegd en is er een huttenbouw activiteit georganiseerd. Bij de Boomfeestdag hebben 7e en 8e groepers struiken aangeplant en op 9 april jl. hebben bewoners tijdens een opruimdag samen met kinderen het hele terrein tip-top in orde gemaakt.

 

Het terrein is nu ruim een jaar in gebruik en het is een groot succes!
 

 

Lees hier meer over de andere genomineerden. Je kunt hier ook de brochure downloaden.
 


« terug naar NIEUWSoverzicht


| |
Vriend of partner worden