Visie

Springzaad  wil bijdragen aan het scheppen van meer ruimte voor natuur en kinderen. Fysieke ruimte, maar ook ruimte in harten en hoofden, regels en beleid.

Onder speelnatuur verstaan wij speelgelegenheid waar kinderen op avontuurlijke wijze kunnen spelen, in aanraking kunnen komen met natuur en waar zij op fantasievolle wijze hun psychosociale en fysieke vaardigheden al spelend kunnen vergroten.

Kenmerken van natuurlijke speelplekken zijn:

  • Spelaanleidingen in plaats van toestellen; 
  • Zoveel mogelijk keuze voor inheemse beplanting met meerwaarde voor vogels, vlinders etc.;
  • Gebruikmaken van natuurlijke materialen, reliëf, gesloten grondbalans, Europees hout;
  • Bij het ontwerp zoveel mogelijk uitgaan van de mogelijkheden die de plek van nature al biedt.

Van partners verwachten wij dat zij deze visie onderschrijven en in hun werk tot uitdrukking laten komen.