Boeken en brochures
afbeelding ontbreekt

De Brede School en groene speelruimte: Een korte handreiking

Een beknopte brochure (16 pagina's) over de bedoelingen, ontwerp en aanleg en het gebruik van natuurrijke buitenruimtes bij Brede Scholen. Het vormt een sleutel op verdere informatie en verwijst daarom naar uitvoeriger publicaties en naar websites.