Rapporten en beleidsdocumenten

Kalf, mais, boer. Hoe ervaren kinderen de boerderijschool?

  • verschenen in Wageningen Universiteit, 2008 (2008)

Welke waarde hebben de ervaringen die leerlingen opdoen tijdens de boerderijschool volgens henzelf? Deze vraag staat centraal in dit onderzoek en is onderzocht met een kwalitatieve casestudy waarbij een voorbeeld van een boerderijschool - een combinatie van een boerderij en een school - centraal stond.

Gezien vanuit de leerlingen kan deze boerderijschool beschouwd worden als een succes. De ervaringen die leerlingen beschrijven zijn zeer positief. Negatieve ervaringen komen weinig voor en zijn incidenteel van karakter. De leerlingen hebben het goed naar hun zin op de boerderij en vinden de meeste werkzaamheden erg leuk. Ze vinden de boerderij een fijne plek en hebben heel veel waardering voor de begeleiders van de boerderijschool.
Uit de gesprekken met de leerlingen blijkt dat begeleiders een belangrijke rol spelen in het ontstaan van waardevolle ervaringen. De begeleiders bieden de leerlingen een basis van veiligheid. Er ontstaat daardoor een ruimte tussen uitdaging en veiligheid waarin leerlingen uitdagingen durven aangaan omdat ze voelen dat ze kunnen terugvallen op de begeleiders. Daarnaast geven de begeleiders de leerlingen de mogelijkheid om kansen te benutten en om te zetten tot waardevolle ervaringen. Ze laten leerlingen meedenken en meebeslissen en stimuleren zo een gevoel van eigenaarschap. Ze geven vrijheid waardoor leerlingen ruimte krijgen om aan te sluiten op hun eigen behoeften zoals alleen zijn.
Dit onderzoek is te downloaden op www.nmeonderzoek.nl, zoeken bij 'remmerswaal'.