Rapporten en beleidsdocumenten

Meer groen op het schoolplein – een interventiestudie

In dit onderzoek is gekeken naar de effecten van groene schoolpleinen op de ontwikkeling, het welzijn en de natuurhouding van het kind. Het onderzoek is uitgevoerd tussen 2010 en 2013 op 4 schoolpleinen in Rotterdam.

Het rapport is te downloaden via de website van Wageningen UR. Een flyer is bij wijze van samenvatting gemaakt, waar de belangrijkste conclusies te vinden zijn. Eén van de uitkomsten is bijvoorbeeld dat kinderen aardiger voor elkaar zijn en minder ruzie maken. Interessant zijn ook de kanttekeningen die de onderzoekers bij het onderzoek plaatsen: "Een derde kanttekening is dat op geen van de vier heringerichte pleinen uiteindelijk sprake is van een heel natuurlijk en avontuurlijk schoolplein. Hierbij spelen zorgen (van bv. ouders of leerkrachten) omtrent veiligheid, overzichtelijkheid, netheid (niet vies mogen worden) een rol.De aanname hierbij is dat meer avontuurlijke en natuurlijke herinrichtingen tot meer of grotere positieve effecten zouden hebben kunnen leiden."