Boeken en brochures
afbeelding ontbreekt

Speelnatuur in de stad, hoe maak je dat?

Hoe ziet goede, beheersbare en uitdagende speelnatuur er uit? Hoe initieer je, ontwerp je, maak je, beheer je deze in de woonomgeving? De schrijvers bundelden hun antwoorden op deze vragen in het boek. Het nodigt uit om zelf het avontuur van het realiseren van speelnatuur in de stad aan te gaan!

Na het definiëren van speelnatuur worden een aantal bestaande plekken systematisch geanalyseerd. Dit levert handvatten op voor ontwerp. Kernbegrippen zijn vrij spel, veranderbaarheid (spelen mét de natuur, in plaats van in de natuur) en een complexe 'landschaps'structuur. Dat is de basis om meer speelnatuur te maken. Ook verschillende vormen van lokaal beleid worden naast elkaar gelegd. De actuele kennis over spelen in het groen staat erin, en de aanwijzingen die dit oplevert voor de inrichting. In de praktijk gaat het niet alleen om de fysieke plek: de sociale inbedding is minstens zo belangrijk voor goed functioneren. Schrijvers zijn:Sigrun Lobst, Margit Schuster en Suzanne Borgharts (De Speeldernis Rotterdam);Josine van den Bogaard en Jennie Odink (GGD Rotterdam-Rijnmond);Lenneke Vaandrager, Mariette Custers en Dorit Haubenhofer (Wageningen Universiteit) Uitgeverij Jan van Arkel, 2009, ISBN 978 90 6224 498 0Gebonden, 228 pagina's.Prijs: € 20,-, of kijk op www.hetlaatstekindinhetbos.nl om te downloaden.