Rapporten en beleidsdocumenten

Speelpolders – tips en trucs

  • verschenen in Kenniscentrum Recreatie, oktober 2010 (2010)
  • nieuwsdoc_32

Een rapportage van het Kenniscentrum Recreatie, opgesteld in opdracht van Staatbosbeheer. Het rapport geeft ideeën en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van speelnatuur in open en natte gebieden, zoals polders en uiterwaarden.