Rapporten en beleidsdocumenten

The study of the use of natural playgrounds in the city of Amsterdam. Nature as playing element for children.

In het kader van zijn studie Urban Environmental Management van de Wageningen Universiteit heeft Antonio Roade Tato voor de GGD Amsterdam van april-augustus 2013 een onderzoek gedaan naar het gebruik van natuurlijke speelplekken in Amsterdam. Dit beperkte pilot-onderzoek is onderdeel van de ontwikkeling van een instrument voor de beoordeling gebruikswaarde gemeentelijke groene/speelplekken.