Rapporten en beleidsdocumenten

Tuinieren in de generatietuin

Deze brochure o.r.v. Berthe Schipper, John Plomp en Anja Roest schetst op 40 blz. "handreikingen bij het ontwikkelen van een generatietuin, waar kinderen en ouderen samen tuinieren."