Literatuurlijsten

Tuinieren-voeding-kinderen, een literatuuroverzicht

Een biblografie bedoeld voor alle nme-ers, PABO-docenten, pedagogen, schoolbegeleiders en anderen die willen nadenken over het 'waartoe' van tuinieren met kinderen en op de hoogte willen zijn van een aantal internationale tendensen in de tuinpedagogiek en -didactiek.