NederlandsEnglish
Springzaad
  Home | Sitemap | Contact | Mijn Springzaad  
meer ruimte voor natuur en kinderen
Springzaad
meer ruimte voor natuur en kinderen

Vriend of partner worden

Boeken en brochures

Brochure Inspirerende speelnatuur

Springzaad heeft een brochure, gemaakt over inspirerende speelnatuur. Wat verstaan we onder speelnatuur? Hoe spelen kinderen daarin? Wat zijn de kenmerken van een echte natuurspeelplek? Hoe herken je die? Hoe zit dat met natuur?

Deze brochure is bedoeld voor iedereen, ouder, leerkracht, ambtenaar of buurtbewoner die wil weten wat we nu eigenlijk onder speelnatuur verstaan. De tekst is uitvoerig geillustreerd met foto's en is geschikt  voor iedereen die met een natuurspeelplek aan de slag wil!

 

De brochure (22 pagina's) kost €7,50 excl.verzendkostenten, te verkrijgen door te mailen naar

 

Kaboutersoep en wonderblaadjes / Ity Busstra

Uitgever A3 boeken, Geesteren, 2014, ISBN 978 94 91 557 14 9. 143 blz., full colour, prijs: 24,50 euro

Ben je zelf ook graag buiten in de natuur? laat je het spelen aan de kinderen over of doe je mee? In het boek 'Kaboutersoep en wonderblaadjes' -zintuiglijke buitenavonturen voor baby's, peuters en kleuters- uitgegeven door A3 boeken, komt de hele ontdekkingsreis aan bod die een baby tot een kleuter kan mee maken als het in een natuurlijke omgeving kan opgroeien. Ik heb er mijn ervaringen in beschreven over creatief buiten spelen met jonge kinderen in een natuurrijke omgeving.

Het is bedoeld voor iedereen die met jonge kinderen te maken heeft in de leeftijd van 0 tot 7 jaar. Dat kan zijn als ouder van een jong kind of als je werkzaam bent in een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of kleuterklas. Er staan heel veel natuurlijke ideeën in wat je met jonge kinderen kan doen, zowel binnen als in de buitenruimte en veel prachtig fotomateriaal uit de ontdektuin. Het boek is ingedeeld in de verschillende leeftijden en de zintuigen. Bij elk zintuig kan op leeftijd gezocht worden naar de informatie. Daarnaast zijn er meerdere beschrijvingen hoe je zelf ideeën kunt toepassen in je eigen buitenruimte om voor de kinderen een avontuurlijk natuurlijk speelterrein te scheppen." (tekst achterflap)

Verder lezen »
 

Zorg Primair, themanummer Groene Pedagogiek

Mei 2014

Het vakblad 'Zorg Primair', voor primair en speciaal onderwijs, publiceert een themanummer rondom groene pedagogiek. Hieraan hebben veel Springzaad-leden een bijdrage geleverd. Je vindt er bijvoorbeeld een artikel over een groen schoolplein voor speciale kinderen, huisdieren in de school en buiten onderwijs geven. Je kunt hier de PDF downloaden. Je kunt ook het blad in gedrukte vorm bestellen door een mail te sturen aan zorgprimair@cnvo.nl. Prijs €5.- per exemplaar (incl. portokosten).    

Klik hier om het document te openen »
 

Speelbossen voor en door de buurt / Tiny Wigman, Sarah Los en Jan Kersten

Uitgave Staatsbosbeheer i.s.m. Bureau Niche, november 2013

Dit rijk geillustreerde boekje (88 blz.) is bedoeld voor initiatiefgroepen die een speelbos in hun eigen buurt willen ontwikkelen en beheren. De auteurs - Tiny Wigman, Sarah Los en Jan Kersten, Bureau Niche, Heilig Landstichting bij Nijmegen - hebben in de afgelopen jaren veel ervaring kunnen opdoen in het stimuleren, ontwerpen, aanleggen en begeleiden van speelbossen en andere natuurspeelterreinen (o.a. Cool Nature projecten).

In 5 hoofdstukken kan de lezer kort en bondig kennis maken met het op gang brengen van een buurtinitiatief voor een speelbos, de ervaringen van SBB met vrijwilligergroepen, het beheer van speelbossen en het stimuleren van het  gebruik, maar b.v. ook het leren omgaan met risico's. Het boekje wordt afgerond met twee actuele praktijkvoorbeelden in Groesbeek en Heerhugowaard.

Het boekje is gratis te bestellen, wel verzendkosten

 

Sharing Nature - 77 spelvormen voor natuurbewustzijn / Joseph Cornell

jan. 2013, A3 boeken en Adrie Beyen, ISBN 978 94 91557 040

Januari 2013 verscheen de langverwachte vertaling van de onvolprezen boeken Sharing Nature with children deel I en II van Joseph Cornell op de Nederlandse boekenmarkt (met dank aan Anne Mijke van Harten, Earth Games). Een fraai opgemaakt boek van 208 p., met vele inspirerende foto's en teksten. De basis voor Sharing Nature vormt de leermethode Flow learning met de volgende 4 fasen: stimuleer enthousiasme; concentreer de aandacht; direct ervaren en deel inspiratie. Een stimulerend en praktisch handboek voor ouders, leerkrachten, natuurliefhebbers, NME-ers...

Bestellen

 

Allemaal spelen! / Anke Wijnja, Marjan Wagenaar (samensteller), Ilse Vonder, Ilse van der Put en Marianne van Lier

Uitgever Stichting Oase, Den Hoorn/Texel, november 2012. 112 blz., full colour.

Het eerste Nederlandstalige boek waarin de ontwikkeling van speelnatuur en de (on)mogelijkheden voor kinderen met fysieke beperkingen, cq. met gedragsstoornissen om hieraan met plezier deel te nemen vanuit heel verschillende invalshoeken en bijbehorende expertise belicht worden. Klik hier om dit boek te bestellen.

Verder lezen »
 

Modder aan je broek / Marianne van Lier en Mirjam Koedoot

Uitgave Landschapsbeheer Nederland, Mirjam Koedoot & Marianne van Lier, september 2012

Boeiende portretten op basis van interviews met projectleiders en andere direct betrokkenen van zes nieuwe natuurspeelterreinen, verspreid over even veel provincies in Nederland. Leerzaam en onderhoudend voor iedereen die ook bezig is met de inrichting van een natuurspeelterrein of dat van plan is te doen. Het boekje van 76 blz. is fraai geïllustreerd. Te downloaden via het Springzaadwinkeltje

 

Der Spielgarten

Naturnahe Erlebnisr√§ume f√ľr Kinder im Garten, Pala-Verlag, Darmstadt, 2012. ISBN 978-3-89566-313-0, prijs: 18 euro excl. verzendkosten

Onlangs ontvingen we via een Duitse collega, Rainer Lutter, een in elk opzicht verrassend boek: ''De speeltuin - natuurnabije belevingsruimte voor kinderen in de tuin, bewegen-verstoppen-ontdekken'' (en dat dan in het Duits).

Verder lezen »
 

Vitamine G(roen) / Kris Van Ingelghem

Uitgever provincie Vlaams-Brabant i.s.m. Green Belgium

Een zeer aardige, stevige brochure met harde kaft, kleurrijk geillusteerd, 56 blz., over de vergroening van de buitenruimte in onthaal- en opvanginitiatieven (0-6 j.), in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant onder eindredactie van Kris Van Ingelghem (Green Belgium, Springzaad-Belgie). PDF

 

Groen speelplezier / Maike Nelissen

Uitgave van NUSO, Utrecht i.s.m. Stichting Oase/Springzaad, Texel, maart 2012, 90 blz., rijk ge√Įllustreerd. Prijs: EUR 9,95

Creatieve en praktische werkvormen in een natuurspeeltuin.

Een boekje vol speelse activiteiten in, om en met de natuur op je speeltuin. Bedoeld voor speeltuinvrijwilligers, begeleiders van kindergroepen, kinderwerkers, ouders, kortom: iedereen die het leuk vindt om samen met kinderen buiten te spelen en kinderen spelenderwijs meer band met de natuur wil laten ontwikkelen.

Verder lezen »
 

Groene schoolpleinen

Uitgegeven door de gemeente Rotterdam

Met het project Groene Schoolpleinen is groene speelruimte gecreëerd op schoolpleinen in Rotterdam.  Vanuit een theoretisch kader en interessante voorbeelden uit de praktijk, zijn aan de hand van elf thema's de bevindingen in een brochure beschreven met als doel: leren en inspireren aan de hand van Rotterdamse voorbeelden.

Verder lezen »
Klik hier om het document te openen »
 

Spelen met buitenruimte

Bureau Niche, oktober 2011. ISBN 9781616279226 Teksten: Jenny van Herrewegen, Jan Kersten, Tiny Wigman c.s.

Dit doeboek is geschreven voor iedereen die met jonge kinderen werkt en met hen buiten speelt. Het boek laat je op een actieve manier inspiratie opdoen voor de inrichting en het gebruik van jouw buitenruimte. Hoe maak je de bestaande buitenspeelruimte avontuurlijker en gevarieerder, zodat deze de kinderen uitdaagt om zichzelf al spelende te ontwikkelen?

Bovenal wil het boek je in tekst en beeld laten zien hoe leuk buitenspelen in een goed doordachte buitenruimte kan zijn.

 

Laat ze buiten spelen - pleidooi voor gezonde risico's / Helen Tovey (e.a.)

2011, vertaling

Op donderdag 21 april is tijdens de gelijknamige conferentie in Natuurmuseum Brabant het boek "Laat ze buiten spelen… pleidooi voor gezonde risico’s" aangeboden aan wethouder Marieke Moorman van de gemeente Tilburg.
Laat ze buiten spelen is een vertaling van het boek Playing Outdoors van Helen Tovey, docent aan de Roehampton University te Londen. De auteur brengt in dit boek belangrijke elementen bij elkaar over wat het betekent om tijdens en door buitenspel te leren.

Verder lezen »
 

Geen leven zonder risico's! / Marianne van Lier en Willy Leufgen

Dit essay geeft een aanzet tot een meer evenwichtige discussie over balans tussen uitdaging en veiligheid bij het spel van kinderen. De schrijvers houden een vurig pleidooi om kinderen vooral ook de kans te geven om te leren gaan met risico's.

Verder lezen »
Klik hier om het document te openen »
 

Natuurlijk Toegankelijk Spelen / Anke Wijnja

Bureau Fonkel, NSGK, VSB Fonds, 2010

Deze rapportage gaat uitgebreid in op het ontwerpen van natuurlijke speelgelegenheden voor kinderen met een (fysieke) beperking, én het samen spelen van kinderen met en zonder beperking. Veel praktische tips met concrete maataanduidingen, een heldere indeling en beeldende schetsen. Het boek is alleen in PDF vorm uitgegeven, het is niet in gedrukte vorm verschenen.

Klik hier om het document te openen »
 

Vrij spel voor natuur en kinderen / Marianne van Lier en Willy Leufgen

Hoe zien succesvolle, uitdagende speelplekken er uit? Uit wat voor leerplekken met zinneprikkelende natuur zijn kinderen niet weg te slaan? Bestaan zulke plekken nog? Ja, ze zijn er, op onverwachte plaatsen, ook in de stad. Dit boek is een ontdekkingsreis naar allerlei fantastische voorbeelden in binnen- en buitenland, een kleurrijk palet van ideeën voor een geslaagde praktijk.

Verder lezen »
 

Natuur (in de) BSO / Wietske Smit

Deze brochure (47 blz., eigenwijs A-5 formaat) is geschreven voor pedagogisch medewerkers en leidinggevenden in de kinderopvang die meer aandacht willen besteden aan de natuurbeleving van kinderen. Het boekje kan samen worden gebruikt met de gelijknamige e-learning module om inspiratie op te doen.

www.e-schoolkinderopvang.nl

 

Rupsen horen poepen - Praktijkgids natuurbeleving / Jeanette Boogmans

Rupsen horen poepen is een praktisch boek vol leuke doe-dingen en verbazingwekkende feitjes voor mensen die zich bezighouden met natuureducatie voor kinderen.

Klik hier om het document te openen »
 

Samenwerken aan Jeugd en Groen

Een handreiking voor gemeenten

Een korte handreiking toegespitst op gemeenten, met tips en voorbeelden voor het succesvol combineren van projecten rondom jeugd en rondom groen.

Klik hier om het document te openen »
 

Een groene gezonde wijk

Inspiratie voor de praktijk

Een uitgave met veel voorbeeldprojecten in steden, waar groen wordt ingezet om buurtbewoners meer te laten bewegen, meer contact te laten hebben met elkaar of om kinderen te laten spelen. Achterin is een stappenplan opgenomen.

Klik hier om het document te openen »
 

De Brede School en groene speelruimte: Een korte handreiking / Frank Studulski en Kees Both

Een beknopte brochure (16 pagina's) over de bedoelingen, ontwerp en aanleg en het gebruik van natuurrijke buitenruimtes bij Brede Scholen. Het vormt een sleutel op verdere informatie en verwijst daarom naar uitvoeriger publicaties en naar websites.

Klik hier om het document te openen »
 

Het laatste kind in het bos - hoe we onze kinderen weer in contact brengen met de natuur / Richard Louv

In korte tijd is 'Het laatste kind in het bos' in de Verenigde Staten tot een bestseller geworden. Louv is de eerste die recent onderzoek in kaart heeft gebracht waaruit blijkt dat direct contact met de natuur van wezenlijk belang is voor de fysieke en emotionele gezondheid van kinderen.

Verder lezen »
 

Speelnatuur in de stad, hoe maak je dat? / Sigrun Lobst en Josine van den Boogaard (e.a.)

Hoe ziet goede, beheersbare en uitdagende speelnatuur er uit? Hoe initieer je, ontwerp je, maak je, beheer je deze in de woonomgeving? De schrijvers bundelden hun antwoorden op deze vragen in het boek. Het nodigt uit om zelf het avontuur van het realiseren van speelnatuur in de stad aan te gaan!

Verder lezen »
 

NaturErlebnisRaŁme / Dr. Reinhard Witt en Manfred Pappler

Een uitstekend boek voor wie ooit zelf - van de droom tot het zinnige gebruik - het avontuur van een langdurig proces tot een spannende, leerzame, natuurrijke en esthetische schoolomgeving, natuurspeelterrein of buitenruimte van kinderdagverblijven wil aangaan. Rijk geïllustreerd, heel gedetailleerde informatie over alle stappen. Uiteraard in het Duits...

Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung, Seelze-Velber, 2001, 279 blz., ISBN 3-7800-5268-7, 22,40 euro (enkele exemplaren nog te koop bij het Springzaadsecretariaat, verzendkosten: 3,50 euro.)

 

Gšrten fŁr Kinder / Alex Oberholzer en Lore L√§sser

Een andere Duitstalige bestseller op het gebied van de planning, inrichting en het gebruik van natuurrijke, spannende natuurbelevingsruimten rondom scholen, kinderdagverblijven, op speelterreinen e.d.
Met voorbeelden uit de Zwitserse praktijk, met uitlopers naar de Duitstalige buren in Oostenrijk, Duitsland en Noord-Italië.

Ulmer Verlag Stuttgart, 2003, 143 blz., ISBN 3-8001-4138-8

 

Das Weidenbaubuch / Micky Remann en Marcel Kalberer

Creatieve wilgenbouwers

Een fraai opgemaakt, inspirerend boek uit de wereld van de meest creatieve wilgenbouwers. Alle mogelijke levende en niet-levende wilgenbouwsels, van ufo's tot kathedralen, van groene klaslokalen tot wilgenspinnen, wilgencafe's, -paleizen of -bruggen. Een wonderlijk, aanstekelijk boek.

AT Verlag, Aarau (CH), 1999. 128 blz., ISBN3-85502-649-1, prijs: 26,90 euro

 

Beter buiten spelen. Het speel-leerklimaat op de speelplaats / Greet Caminada ((red.))

Na een algemene inleiding van de redacteur - Buitenspelen niet vanzelfsprekend? volgen vier grote afdelingen: De leerkracht in beeld; De blik op de speelplaats; Vak- en vormingsgebieden; Themasuggesties het jaar rond. Het boek wordt afgesloten met 'nuttige adressen en websites' en een literatuurlijst. In de 'Pedagogische Reeks' van 'Het Jonge Kind' uitgegeven door Bekadidact, Baarn, 2005. ISBN 90-262-4140-2, 22,05 euro

Te verkrijgen via internet.

 

Vrij Spel voor het Speelbos

Stichting Recreatie, Kennis en Innovatiecentrum maakte deze kleurrijke, zeer informatieve brochure in samenwerking met Staatsbosbeheer in opdracht van het ministerie van LNV (2007).De brochure richt zich specifiek op speelbossen en bespreekt o.a. de inrichting, het onderhoud en financiën.

Klik hier om het document te openen »
 

De Groene Hemel / Bert Ydema

De 'groene onderwijzer' Bert Ydema heeft bijna veertig jaar lang zijn ziel en zaligheid gelegd in het bijbrengen van liefde voor de natuur aan duizenden Amsterdamse schoolkinderen. In het boek vertelt hij hoe we kinderen weer kunnen betrekken bij de natuur. In de schooltuin, maar ook thuis in de achtertuin, of desnoods op de vensterbank.

Verder lezen »
 

Natur Erlebnis Schulhof / Dr. Reinhard Witt

Een compacte A-4 brochure van 56 blz. met veel ideeen voor de inrichting van natuurrijke, avontuurlijke schoolterreinen van de bekende duitse schoolnatuurtuinpionier, Reinhard Witt.

Indeling: basisinformatie, spel en beweging, rust en communicatie, kunst en creativiteit en natuurbelevenis (met veel beplantingstips en soortenlijsten), netwerkinformatie.

Domino Verlag Guenter Brinek, Muenchen, 2008, €7,90

 

Te bestellen bij: www.shop.naturgartenplaner.de (alleen zinnig bij bestellingen boven 25,- euro), anders via ons secretariaat.

 

Natuurlijk spelen

inspiratieboekje gemeente Amersfoort

De gemeente Amersfoort is de afgelopen jaren enthousiast geworden voor het natuurlijke spelen. Dit boekje bevat een overzicht van gerealiseerde plekken en initiatieven in Amersfoort, met zo veel mogelijk inzicht in de manier waarop deze tot stand zijn gekomen en handvatten voor andere enthousiastelingen.

Verder lezen »
Klik hier om het document te openen »
 

| |
Vriend of partner worden