NederlandsEnglish
Springzaad
  Home | Sitemap | Contact | Mijn Springzaad  
meer ruimte voor natuur en kinderen
Springzaad
meer ruimte voor natuur en kinderen

Vriend of partner worden

Websites


NETWERKSITES MET NIEUWS EN ACTIVITEITEN

www.springzaad.be

Website van de Vlaamse Springzaadtak met o.a. voorbeeldprojecten en bedrijven en organisaties die kunnen helpen in Vlaanderen meer speelnatuur te realiseren.

Van: Springzaad Steunpunt Vlaanderen.


www.ruimtevoordejeugd.nl

Ruimte voor de Jeugd is een platform van organisaties en personen die de bewegingsvrijheid van kinderen op straat willen bevorderen. Stichting Oase/netwerk Sringzaad maakt deel uit van het platform. Op deze website vindt u nieuws, agendapunten en een overzicht van relevante organisaties.

Van: Platform Ruimte voor de Jeugd


www.groenendestad.nl

Deze site wordt gebruikt als verbinding tussen allerlei projecten en organisaties die werken aan groen in en om de stad. Er is een sectie over Jeugd en Groen, met onder andere nieuws, projecten en onderzoeken. Daarnaast informatie over stadsgroen in relatie tot leefbaarheid, economie, gezondheid e.a.

Van: programma Groen en de Stad, o.a. de ministeries van EL&I en I&M.


www.kindvannature.nl

Kind van Nature is een open netwerk voor natuur in de kinderopvang. Op de website vind je o.a. activiteiten en specifieke partners in de groene kinderopvang.

Van: Stichting Veldwerk Nederland


www.degroenestad.nl

Een website met name bedoeld voor overheden, gericht op de vele voordelen van groen in de stad. Deze voordelen worden beschreven rondom wonen, werken, gezondheid, recreatie en uiteindelijk ook economie. De website biedt o.a. een tweewekelijkse nieuwsbrief waarin speelnatuur met regelmaat aan bod komt.

Van: Stichting Entente Florale Nederland e.a..


www.groenforum.nl

Groenforum Nederland is het platform van organisaties, bedrijven en overheidsinstellingen die beleidsvoorbereiders, beslissers en anderen op alle niveaus er toe willen brengen meer te investeren in groen. Op de website vind je een overzicht van o.a. activiteiten, leden en je kunt je aanmelden voor een nieuwsbrief.

Van: Groenforum NederlandVEILIGHEID, REGELGEVING

www.allesoverspelen.nl

Op deze website kunt u informatie vinden over speeltoestellen en speelgelegenheden. De informatie is bestemd voor beheerders, planners, ontwerpers, inspecteurs en andere geïnteresseerden die meer van speeltoestellen en speelgelegenheden willen weten.

Van: NUSO en Consument en Veiligheid


www.speelnatuurenveiligheid.nl

Deze site biedt een online versie van de rapportage ‘Speelnatuur en Veiligheid’ uit 2008. Het rapport is bedoeld als handvat voor eigenaren en beheerders van natuurlijke speelplaatsen, om te bepalen of de speelplaatsen aan de wettelijke eisen op het gebied van veiligheid voldoen.

Van: De Baaij Advies, Mr. B.M. Visser


www.vwa.nl

De Voedsel en Waren Autoriteit is in Nederland de instantie de naleving op het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen controleert, ook wel de WAS of het Attractiebesluit. Op de website vind je meer informatie over deze wet, en een aantal aanvullende documenten zoals een notitie over speelbossen.

Van: Voedesel en Waren Autoriteit


www.veiligheid.nl

Deze site biedt onder andere cijfermatige informatie aan uit onderzoeken naar ongevallen bij kinderen.

Van: Consument en VeiligheidWEBSITES OVER SPECIFIEKE PROJECTEN

www.groeneschoolpleinen.nl

Een website van Fonds 1818 die zich concentreert op het omvormen van betegelde schoolpleinen tot groene speelplekken. Op de website veel tips over de aanpak van zo'n project, met o.a. inspirerende filmpjes en een stappenplan. Bovendien kunnen scholen in Leiden en omgeving een aanvraag doen voor financiering.

Van: Fonds 1818


www.coolnature.nl

Cool Nature is een project dat beoogt meer (grote) natuurspeelplaatsen in Gelderland te realiseren. Op de site vind je onder andere nieuws uit het project en een beschrijving van de projectopzet.

Van: Provincie Gelderland


www.naturallycool.nl

Naturally Cool is een project gericht op jeugd. Binnen het project is een methodiek ontwikkeld om samen met jongeren een groene ontmoetingsplek te maken. Op de site wordt de methodiek aangeboden.

Van: Stichting wAardeACTIVITEITEN

www.scharrelkids.nl

Scharrelkids is een website die zich concentreert op activiteiten die je buiten, samen met kinderen kunt doen. Je vindt er bijvoorbeeld concrete tips over hoe je een wandeling voor kinderen spannend kunt maken, of hoe je een insectenhotel kunt bouwen.

Van: IVN NederlandAANLEG/BEHEER VAN NATUURRIJKE TUINEN EN PARKEN

www.stichtingoase.nl

Stichting Oase zet zich in voor meer natuurrijke tuinen en parken, op alle mogelijke locaties 'van biotoopschaal tot landschapspark'. De stichting coördineert ook het netwerk Springzaad en heeft de vakvereniging Wilde Weelde opgericht. Op de site vind je onder andere informatie over het tijdschrift Oase en een uitgebreid literatuuroverzicht.

Van: Stichting Oase


www.wildeweelde.nl

Wilde Weelde is de vakvereniging van natuurvriendelijke ondernemers in het groen. U vindt hier hoveniers, kwekers, boomverzorgers en leveranciers van verantwoorde tuinmaterialen. Er zijn ontwerpers die gespecialiseerd zijn in ecologisch gericht tuinadvies. Op het gebied van buurtgroen en natuurspeelplaatsen wordt groene vakkennis gecombineerd met expertise op het gebied van de begeleiding van sociale processen.

 
| |
Vriend of partner worden