Nieuws uit Regio Noord-Veluwe

  • #79 Uit de regio’s: Procesbegeleiding groene schoolpleinen in Harderwijk
    Auteur: Marjan Deurloo In Harderwijk is een nieuw traject gestart om schoolpleinen te vergroenen. Springzaad speelt daarin een belangrijke rol. 18 november heeft de eerste inspiratiebijeenkomst plaatsgevonden. Helaas online en niet op een al bestaand prachtig groen schoolplein, maar niettemin waren er minimaal 4 scholen zo enthousiast geworden door de verhalen, foto’s en video’s, dat […]
  • Nieuws uit Harderwijk
    In de gemeente Harderwijk gaan minimaal 4 scholen starten met een begeleidingstraject om te komen tot een goed groen schoolplein. De gemeente Harderwijk stelt samen met Jong Leren Eten Gelderland (Groene handjes) hiervoor geld beschikbaar. De Hortus voert de begeleiding samen met twee procesbegeleiders van Springzaad uit. De eerste inspiratiebijeenkomst heeft 18 november (online) plaatsgevonden. […]