Speelbos Het Brakkenbos - speelbossen/speelpolders

Breda

Contactgegevens

  • Het Beemdenbospad
  • Breda
  • Noord-Brabant
  • Regio: West Brabant
  • 06-51799775

Contactpersoon

  • ,

Over deze speelnatuur locatie

Wat kunnen kinderen hier doen? Hoe ziet het eruit?
Buurtparticipatie bij de aanleg van het Speelbos Brakkenbos.
Buurtparticipatie en kinderpanel
Buurtbewoners werden in de zomer van 2013 uitgenodigd door de gemeente Breda en Staatsbosbeheer om mee te denken over een nieuwe invulling van het Haagse Beemdenbos, waar waterberging in deze vrijspeelzone een belangrijke rol speelt. Een kinderpanel bestaand uit tien kinderen, uit de wijk Haagse Beemden waarin het speelbos ligt, Staatsbosbeheer en gemeente Breda hebben, in nauwe samenwerking met een wijkwerkgroep, het tot stand komen van het speelbos verder ontwikkeld. Ideeën van het kinderpanel varieeerden van een waterpomp, een hindernisbaan, trekboot, modderglijbaan, schommel tussen de bomen en een parcours met stapstenen over het water. De wijkwerkgroep bestond uit de Wijkraad BEKOM, Kinderopvangorganisatie Kober Kindercentra, Scouting St. Joris, Grote Broer (project in Breda zie www.grote-broer.com) en nabijgelegen Texashoeve.

Aanleg en beheer
Met een beperkt budget € 20.000,00 is het Speelbos Brakkenbos aangelegd en ingericht door Marck van Rooij in samenwerking met de leerlingen van VMBO Prinsentuin Van Cooth-college.
Het speelbos wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Op 3 september 2013 is een gebruikersgroep opgericht bestaande uit deelnemers uit de wijkwerkgroep en Staatsbosbeheer. Deze gebruikersgroep zal zich vooral bezig houden met toezicht en meehelpen met het beheer van het speelbos.

Natuurlijke objecten
Het speelbos is geen speelbos met tradiotionele toestellen, maar met natuurlijke objecten waar kinderen hun fantasie kunnen gebruiken. Op deze manier wordt de beleving van de natuur vergroot. Een fantastische plek voor kinderen uit de hele regio om naar toe te gaan. Er zijn verschillende elementen aangebracht die aanleiding geven tot spelen: een waterpomp met modderpoel, een blotenvoetenpad, een sluip-door kruip-door route, een amfitheater voor verhalen vertellen enz. In het bijbehorende bosje liggen veel takken voor huttenbouwen.

Feestelijke opening tijdens de landelijke Modderdag, 11 juli 2014
Wethouder jeugdzaken Patrick van Lunteren en districtshoofd Staatsbosbeheer Jelka Both hebben het speelbos samen geopend door een slinger aan de handpomp te geven. Kinderen hadden geen oren voor de officiële speeches, maar gingen enthousiast ravotten in de modderpoel. Ook konden kinderen in het naastgelegen bosje hutten bouwen en Brakkenmonsters timmeren met Atelier Zjozee. Op en rond de wal die een soort openluchttheater omvat genoten de kinderen van de verhalen van de boswachter Marcel Douma.
Aansluitend organiseerde Kober Kindercentra een modderdag op het strandje van de Asterdplas. Modderworstelen, touwtrekken in de modder en glijen op de modderglijbaan.
Bij de Texashoeve (Rietdijk 6) het Beemdenbospad in.
Met de fiets goed bereikbaar. Met de auto parkeren mogelijk op de parkeerplaats bij de Asterdplas.

Informatie voor bezoekers

  • Toilet:
  • Leeftijdsgroep:

Achtergrondinformatie