NederlandsEnglish
Springzaad
  Home | Sitemap | Contact | Mijn Springzaad  
meer ruimte voor natuur en kinderen
Springzaad
meer ruimte voor natuur en kinderen

Vriend of partner worden

Speelnatuur per provincie

RK BASISSCHOOL ST. GERARDUSSCHOOL
Witrijtseweg 9a
5571 XJ Bergeijk
0497-541281

www.stgerardus.nl/

Buitenklas! Zie filmpje op de website van de school

Fotoalbum »

Buitenklas
In schooljaar 2008 is BS St. Gerardus begonnen met de aanleg van een educatieve buitenruimte: de Buitenklas.
Rondom de school lag een grote verwaarloosde tuin waar nooit iemand kwam. De speelplaats was groot genoeg en daarnaast was een bos. Maar het bos was niet toegankelijk voor de kinderen.
Om meer tegemoet te komen aan de verschillende speel- en leerbehoeftes van de kinderen is besloten om de beschikbare ruimte te gaan gebruiken. Allereerst is er een natuurpad aangelegd door het bos. Vanuit de speelplaats wandel je over het pad dat door het bos slingert, een brugje overgaat, het pad oversteekt en via een ander stukje bos weer terugkeert naar de school. Ook de buurtbewoners maken dankbaar gebruik van dit leuke pad.
Vervolgens is de verwaarloosde tuin bijna helemaal leeggehaald. Om houvast te hebben voor een effectieve invulling van het terrein heeft een tuinarchitect (Marleen van Tilburg van Buitenkans) een schetsontwerp gemaakt. Op basis van dit ontwerp is de tuin in grote lijnen opnieuw aangelegd. Ouders, buurt- en dorpsbewoners hebben dit mogelijk gemaakt.
Zowel in de ontwerpfase als tijdens de aanleg zijn de kinderen betrokken geweest door kleine deelprojecten met een klas uit te voeren.
Naast het proces van de aanleg liep een ander proces: een pedagogische ontdektocht voor het team. Een mooie buitenruimte is pas rendabel als die op een goede manier wordt gebruikt. Een gespecialiseerde pedagoge (Laura Minderhoud) heeft het team vier jaar lang deskundig begeleid en intussen zelf ook veel geleerd. Dat is de grootste opbrengst van de Buitenklas: iedereen die meegewerkt heeft, heeft er plezier aan beleefd en is tot andere inzichten gekomen.
Niet elk project gaf de gewenste opbrengst, er mislukte ook wel eens iets. Maar ook dat valt binnen het doel van de Buitenklas; ontdekken en verwonderen.

Verwacht geen strak aangelegde tuin met aangeharkte paden. Het is een vrolijke buitenruimte geworden waar de kinderen kunnen experimenteren, zich kunnen verwonderen en van alles ontdekken. Niet alleen onder schooltijd maar ook daarna. Want het hele terrein rondom de school is open.
Er staat een heel groot insectenhotel, geschonken door het dorp, net als een mooie pergola waar je fijn kunt zitten als de zon schijnt. Bij de vijver staan bankjes, er is een buitentafel en er staan fruitbomen en struiken. Er is een waterput geslagen met een ouderwetse pomp waar de kinderen water halen voor de moestuin. Allemaal gekregen van de gemeente en ouders. Tijdens de boomfeestdag van 2011 hebben de kinderen bomen en struiken aangeplant. Zo groeit de tuin elk jaar verder.
Al werkend hebben we ook geleerd om afspraken te maken die de veiligheid moeten bewaken. Aan de bosrand worden soms hutten gebouwd. Die kunnen in het weekend uitgebouwd worden tot hoogtes die wij niet verantwoord vinden. Dan wordt die hut op maandag weer afgebroken, hoe jammer dat ook is.
Er ligt groot materiaal om vrij mee te spelen; takken, bakstenen, tractorbanden en stoeptegels. Met goede afspraken gebeurt dat op een veilig manier. De kinderen krijgen er inzicht door en oefenen vanzelf allerlei technische vaardigheden. Ze hebben geleerd hoe je bepaalde constructies stevig en veilig kunt maken. Elk jaar opnieuw zijn kinderen daar op een creatieve manier mee bezig.
Dit schooljaar (2011-2012) wordt er een film gemaakt van activiteiten die we per seizoen met de hele school uitvoeren. Op deze manier kunnen we de ervaring en de pedagogische meerwaarde van de Buitenklas doorgeven aan iedereen die hiervoor belangstelling heeft.

De Buitenklas wordt behalve voor natuur projecten ook gebruikt als ontspanningsruimte of als rustige werkplek. De Buitenklas zorgt ook voor inspiratie voor creatieve activiteiten. Er is van elke groep een kunstwerk geplaatst. Zelfs de moeders en oma's hebben geholpen met een project "wild"breien waardoor de Buitenklas er erg vrolijk uitziet.

Dit alles is mogelijk gemaakt door verschillende subsidies en de grote inzet van het team, de buurt en de ouders. Er waren vier jaar uitgetrokken om de Buitenklas te ontwikkelen.
Direct van het begin af aan is de meerwaarde van de Buitenklas ervaren door leerkrachten en kinderen. Met veel plezier is er gewerkt aan de projecten of zaten er groepen buiten. De vier jaar zijn nu om. De school heeft een unieke educatieve buitenruimte waar de kinderen zichzelf kunnen zijn en op een persoonlijk wijze zich kunnen ontwikkelen. Het doel is bereikt maar de ontwikkeling van de Buitenklas gaat door; het is nooit "af".
Meer informatie bij Suzan Tuinstra (directeur)

Fotoalbum« terug naar het overzicht met speelnatuur

| |
Vriend of partner worden