NederlandsEnglish
Springzaad
  Home | Sitemap | Contact | Mijn Springzaad  
meer ruimte voor natuur en kinderen
Springzaad
meer ruimte voor natuur en kinderen

Vriend of partner worden

Speelnatuur per provincie

NATUURSPEELPLAATS PRINS HEERLIJK
Grote Achterweg 15a, Prinsenbos
2671LR Naaldwijk
Dhr. P. van Dreumel, 0174-642784


Op vrijdag 8 juni 2012 is de eerste Westlandse natuurspeeltuin geopend. Natuurspeeltuin Prins Heerlijk is naast het Prinsenbos aan de Grote Achterweg in Naaldwijk ontwikkeld. In de natuurspeeltuin kunnen kinderen over de heuvels rennen, door buizen kruipen, met takken slepen, in de wilgenhutten spelen en met water en grond kliederen bij het waterspeeltoestel. Ouders en verzorgers kunnen vanaf de bankjes genieten van de omgeving en de spelende kinderen.

Om de natuurspeeltuin aan te laten sluiten bij de wensen van de gebruikers is in 2011 een ontwerpwedstrijd uitgeschreven voor de middelbare scholen. Leerlingen van ISW Lage Woerd, ISW Hoogeland en Lentiz Flora College hebben in overleg met basisscholieren ontwerpen gemaakt. De winnaars van de ontwerpwedstrijd waren de leerlingen van klas 2VC van het Lentiz Flora College. Zij hadden, naast de mooiste maquette, het best doordachte ontwerp met veel ruimte voor water en veel verschillende speelaanleidingen. Ideeën vanuit alle ingezonden ontwerpen zijn meegenomen in het definitieve ontwerp. Tijdens de boomfeestdag hebben de leerlingen van klas 2VC de bomen op de natuurspeeltuin geplant en tijdens de Lentemiddag hebben kinderen wilgenhutten gebouwd. Zo is de natuurspeeltuin ontworpen en ingericht met hulp van scholieren en kinderen.

De ontwikkeling van de natuurspeeltuin is mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit de gemeentelijke projecten Poelzone, Waterplan Westland en het Programma Westlandse Natuur- en Milieueducatie.

De ontwerpwedstrijd, de boomfeestdag en het wilgenhutten bouwen zijn onderdeel van het uitvoeringsprogramma Westlandse Natuur- en Milieueducatie (WNME). Vanuit het Programma Westlandse Natuur- en MilieuEducatie (WNME) werken de gemeente Westland, scholen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen om kinderen de kans te geven op jonge leeftijd kennis op te doen over natuur, milieu en leefomgeving.

http://www.gemeentewestland.nl/wonen-en-leven/vrije-tijd/sport-en-recreatie/recreatieterreinen/het-prinsenbos/natuurspeeltuin-prins-heerlijk/

(Judith Zuiderwijk-Groenewegen)


 


« terug naar het overzicht met speelnatuur

| |
Vriend of partner worden