NederlandsEnglish
Springzaad
  Home | Sitemap | Contact | Mijn Springzaad  
meer ruimte voor natuur en kinderen
Springzaad
meer ruimte voor natuur en kinderen

Vriend of partner worden

Springzaad projecten

Springzaad is, direct of indirect, bij veel projecten betrokken. 

Enkele voorbeelden: Speelnatuur verenigen 2011 - 2015

Doel: de aanleg van goed beheerde (en gebruikte!) speelnatuur bevorderen, met name door het stimuleren van samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring tussen alle bij speelnatuur betrokken mensen en organisaties op lokaal/regionaal, landelijk en internationaal niveau. 

 

Verder lezen /ResultatenGeintegreerd Natuurlijk Spelen (2011-2013)

Het project Geintegreerd Natuurlijk Spelen was bedoeld om natuurspeelplaatsen beter toegankelijk te maken voor kinderen met en zonder beperking. Het project is af, maar het thema blijft belangrijk. Klik hier voor meer informatie hoe we hier aan verder willen werken.

 

Verder lezen / Resultaten Modder aan je broek (2010-2012)

  • Tijdens het project ‘Modder aan je broek’ zijn 6 nieuwe natuurspeelplekken gerealiseerd in de provincies Friesland, Groningen, Overijssel, Flevoland, Gelderland) en Zeeland. Het doel was om samen met alle betrokkenen te komen tot een ‘gedragen’ inrichting van de natuurspeelplekken. Van dit project is een boekje gemaakt, te downloaden via het  Springzaadwinkeltje.


Spelen Natuurlijk (2010-2011)

Dit project was gericht op het ontwikkelen van spel- en educatiemateriaal voor kinderen in natuurlijke speeltuinen en speelplekken. Het betrekken van de kinderen bij het onderhoud van de natuurlijke speelplek is daar een belangrijk onderdeel van.

Ter afronding van het project verscheen het boekje , "Groen speelplezier". Dit boekje is verkrijgbaar in het Springzaadwinkeltje.Natuursprong

Bij dit project zetten verschillende organisaties zich samen in om kinderen uit steden meer buiten te laten bewegen. Natuursprong nodigt kinderen uit om in groepsverband te spelen en te bewegen in natuurgebieden in de nabijheid van de stad waar ze wonen. Doelgroepen zijn de Buitenschoolse Opvang (BSO), jeugdwerk en de Brede school.

Contact:

Erna van der Wiel (Staatsbosbeheer), 06 - 10674731,Cool Nature (Gelderland)

Cool Nature maakte deel uit van het klimaatprogramma 'Aanpakken en Aanpassen' van de provincie Gelderland.  Cool Nature realiseerde mooie, relatief grootschalige speelnatuur voor kinderen. Gemeenten kunnen voor lessen en andere activiteiten samenwerken met organisaties zoals de NME-centra. | |
Vriend of partner worden