#83 Met de Springzaad inspiratiemappen de Groene Revolutie in!

,

Zes basisscholen krijgen in totaal 400.000 euro subsidie van de gemeente Rotterdam. Daarmee kunnen zij hun schoolpleinen groener en klimaatvriendelijker maken. IVN Natuureducatie begeleidt de scholen stapsgewijs in het vergroeningstraject. Op ‘reis’ komen we tot een lange termijn visie  voor zowel het fysieke ontwerp als het daadwerkelijke gebruik van het leer- en speelplein. Leerlingen denken mee over het ontwerp en leerkrachten leren tijdens de Buitenlestraining hoe ze buiten les kunnen geven. Afgelopen juni stond ik klaar om een aantal inspiratiesessies te begeleiden in De Speeldernis met een afvaardiging van de scholen. ‘Hoe spelen en leren kinderen? Welke elementen  willen wij op ons nieuwe plein?’  Onmisbaar element was de Inspiratiemap Groene schoolpleinen van Springzaad! 

In deze regenachtige weken in juni lieten scholen zich niet weerhouden om gewoon naar De Speeldernis te komen. “Er is geen slecht weer, alleen slechte kleding”. Al was natuurlijk niet iedereen even voorbereid… De afvaardiging bestond uit kinderen uit verschillende leeftijden en groepen, leerkrachten, ouders en soms de ontwerper. De Speeldernis is natuurlijk een walhalla van speelnatuur. Gegarandeerd plezier! Zelfs (of juist?)  in de regen! De opzet was dat na een korte gezamenlijke en zintuigelijke verkenning van het terrein de kinderen lekker vrij konden spelen. De leerkrachten, ouders en ontwerpers kregen wat vragen mee en moesten de kids observeren. Hoe speelt een kind? Wat is er nodig? Na het ravotten werd het tijd voor serieuze zaken. Hoe tof dat je zelf als kind mag meedenken over je eigen speel- en leeromgeving?! 

Na terugkomst in het lokaal en de grote afdroog- en verkleedsessie begonnen we met het ophalen van ideeën. Onmisbaar element waren de fotocollages van Springzaad! Het is natuurlijk best abstract om alles te verzinnen, dus een visuele leidraad was een hele fijne zet. De Springzaad inspiratiemap met 23 thematische fotocollages van heel diverse speelnatuur is speciaal ontwikkeld voor gebruik bij schoolpleinprojecten. Je kunt deze op verschillende manieren inzetten. In het lokaal lagen de kaarten uitgelegd en ik vroeg de kinderen langs te lopen, al dan niet in kleine groepjes. Overleg eens met elkaar welke 3 elementen je écht op je eigen plein zou willen en waarom. Kijk maar eens goed.

In een kringgesprek werden ideeën constructief uitgewisseld en zelf heb ik het gevat in een visual die direct mee naar school terug ging en in de hal of lerarenkamer gehangen kan worden. Ook een mooi aanknopingspunt voor de ontwerper die in een later stadium echt het ontwerp gaat tekenen. Die zal vast ook teruggrijpen op die handige Springzaadfotocollages! ‘Dit moet echt ons schoolplein worden’, is de conclusie van één van de leerlingen. Anderen vragen of ze volgend jaar weer naar De Speeldernis gaan. Op hun eigen plein zien ze het liefst de volgende elementen terugkomen: een buitenlokaal, planten en beestjes, losse onderdelen om bijvoorbeeld hutten te bouwen, een klimparcours, boomstammen om op te balanceren en aardbeien om te eten. 

Groene Revolutie Schoolpleinen

De inspiratiesessies zijn een onderdeel van de Groene Revolutie Schoolpleinen van IVN Natuureducatie. Wij begeleiden scholen om te komen tot een groen, duurzaam schoolplein. In onze aanpak staat het kind centraal. Daarom betrekken wij leerlingen bij het hele proces van ontwerp tot oplevering.

https://www.ivn.nl/groenerevolutiezuidholland

Esmeralda Eggen

Projectleider Kind & Natuur 

IVN Natuureducatie Zuid-Holland

Gebruikte foto’s met dank aan Wietske Teunissen en Esmeralda Eggen

De eerste druk van de Springzaad inspiratiemappen is op dit moment uitverkocht. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een herdruk. Wil je alvast voor bestellen? Dat kan…. Stuur hiervoor een mail naar info@springzaad.nl