#84 | Over verwondering, ontmoeting en een dag voor Kees Both in maart 2022

,

“Als ik enige invloed zou hebben op de goede fee, waarvan men zegt dat deze toeziet op de ontwikkeling en vorming van alle kinderen, dan zou ik haar vragen om aan elk kind in de wereld een besef van verwondering te geven, zo sterk, dat het niet kapot te krijgen is en het hele leven in stand blijft, als een werkzaam tegengif tegen de verveling, teleurstellingen en ontgoocheling van latere jaren, tegen de steriele voorkeur voor kunstmatige dingen, tegen de vervreemding van de bronnen van onze kracht”. Dit schreef Rachel Carson in ‘Sense of Wonder’ en vertaalde Kees Both voor ons. Kees had een goede neus voor mooie citaten en diepgaande filosofieën. Op 8 september jl. is hij van ons heengegaan, maar liet een rijke erfenis achter van talloze artikelen zowel filosofisch, pedagogisch als praktisch van aard. 

Daarom willen wij van het voorjaar een dag organiseren met als thema: 

De ontmoeting van kind en natuur, en onze rol daarin. 

Velen van ons zijn al jaren met dit thema bezig, in de vorm van het ontwerpen van natuurspeelplekken, onderwijs, educatie en opvoeding. De basis daarvan is de ontmoeting en verbondenheid met de natuur. Misschien moeten we deze basis weer afstoffen en opnieuw tegen het licht houden. Waardoor wordt jij geïnspireerd? (Waarin heeft Kees jou geraakt?) Waardoor voel jij je gesteund in je werk? 
Met een groepje mensen hebben we gebrainstormd over deze dag. We hebben inmiddels een gevarieerd programma samengesteld met diverse lezingen én een buitenprogramma. We hebben hiervoor een prachtige locatie gevonden: de Jenaplanschool ‘De Lanteerne’ in Nijmegen. Om de school liggen meerdere natuurlijk ingerichte pleinen. Buitenonderwijs wordt hier actief vormgegeven door het schoolteam. Natuurlijk laten we ook de ontwerper en de school aan het woord.


Een exacte datum is nog niet bekend, maar we mikken op eind maart-begin april. Houd de volgende Nieuwsbrief van Springzaad in de gaten en het voorjaarsnummer van Oase voor meer informatie. Het wordt een dag van ontmoeting met onszelf, de ander en de wereld om ons heen. 

Tot dan,
Heilien, Pjotr, Sigrun, Ilse, Marianne, Anne, Wendy en Willy